Thiết bị phòng bếp

Sensor cảm ứng đầu vòi

Sensor cảm ứng đầu vòi

850.000 VND

Đầu vòi rửa bát lắp cho nhiều loại vòi

Đầu vòi rửa bát lắp cho nhiều loại vòi

Lắp cho nhiều loại vòi

120.000 VND

Vòi rửa bát cảm ứng Automatic

Vòi rửa bát cảm ứng Automatic

5.500.000 VND

Vòi rửa bát 3 đường nước AN 7611

2.350.000 VND

Máy hút mùi BOSCH DHU935HME

135 x 90 x 495

Liên Hệ

Máy hút mùi BOSCH DHL755B

255 x 730 x 380

Liên Hệ

Máy hút mùi BOSCH DWB097E50

642-1064 x 90 x 50

Liên Hệ

Vòi rửa bát inox 304 Moonoah MN-620

Vòi rửa bát inox 304 Moonoah MN-620

2.500.000 VND

Vòi rửa bát inox 304 Moonoah MN-621

Vòi rửa bát inox 304 Moonoah MN-621

2.500.000 VND

20%

Vòi rửa bát nóng lạnh inox 304 Moonoah MN-631

Vòi rửa bát inox 304 Moonoah MN-631

3.300.000 VND

2.640.000 VND

20%

Vòi rửa bát inox 304 Moonoah MN-2312

Vòi rửa bát inox 304 Moonoah MN-2312

2.400.000 VND

1.920.000 VND

20%

Vòi rửa bát nóng lạnh inox 304 Moonoah MN-2382

Vòi rửa bát nóng lạnh inox 304 Moonoah MN-2382

2.125.000 VND

1.700.000 VND

20%

Vòi rửa bát nóng lạnh inox 304 Moonoah MN-2383

Vòi rửa bát nóng lạnh inox 304 Moonoah MN-2383

2.125.000 VND

1.700.000 VND

20%

Vòi rửa bát nóng lạnh inox 304 Moonoah 2384

Vòi rửa bát nóng lạnh inox 304 Moonoah 2384

3.750.000 VND

3.000.000 VND

20%

Vòi rửa bát nóng lạnh inox 304 Moonoah 2385

Vòi rửa bát nóng lạnh inox 304 Moonoah 2385

3.750.000 VND

3.000.000 VND

20%

Bếp ga âm Mastercook MC-2206M

Bếp ga âm Mastercook MC-2206M

4.380.000 VND

3.500.000 VND

Bếp ga âm Mastercook MC-2308S

Bếp ga âm Mastercook MC-2308S

5.480.000 VND

Máy hút mùi Mastercook MC-170ARS

Máy hút mùi Mastercook MC-170ARS

8.890.000 VND

Bếp ga âm Mastercook MC-2208S

Bếp ga âm Mastercook MC-2208S

4.980.000 VND

20%

Bếp ga âm Mastercook MC-2206S

Bếp ga âm Mastercook MC-2206S

4.380.000 VND

3.500.000 VND