Máy rửa bát

Chậu rửa bát kết hợp máy rửa bát Moonoah MN-8650MRB

Chậu rửa bát kết hợp máy rửa bát Moonoah MN-MRB8650

860 x 500 mm

35.600.000 VND

20%Máy sấy bát FASTER FS A22

Máy sấy bát FASTER FS A22

595 x 630 x 430 mm

8.400.000 VND

6.720.000 VND

Máy rửa bát BOSCH 533.23.210

Máy rửa bát BOSCH 533.23.210

60 cm

25.900.000 VND

Máy rửa bát BOSCH 533.23.200

60cm

22.600.000 VND

Máy rửa bát BOSCH SMV69M91EU

81,5 x 60 x 55

Liên Hệ

Máy rửa bát BOSCH SMS69P22EU

84,5 x 60 x 60

Liên Hệ

SMI53M75EU

Máy rửa bát BOSCH SMI53M75EU

81,5 x 59,8 x 57,3

Liên Hệ

SMU68N25EU

Máy rửa bát BOSCH SMU68N25EU

84,5 x 60 x 60

Liên Hệ

SMS88TI03E

Máy rửa bát BOSCH SMS88TI03E

84,5 x 60 x 60

Liên Hệ

Máy rửa bát BOSCH SMU58M75EU

81,5 x 59,8 x 57,3

Liên Hệ

SMS50E22EU

Máy rửa bát BOSCH SMS50E22EU

84,5 x 60 x 60

Liên Hệ

SMV69N40EU

Máy rửa bát BOSCH SMV69N40EU

815 x 598 x 573

Liên Hệ

SMS69N42EU

Máy rửa bát BOSCH SMS69N42EU

845 x 60 x 60

Liên Hệ

Máy rửa bát BOSCH SMS63L02EA

845 x 60 x 60

Liên Hệ

SMI63N25EU

Máy rửa bát BOSCH SMI63N25EU

815 x 598 x 573

Liên Hệ

Máy rửa bát BOSCH SMS50E28EU

Máy rửa bát BOSCH SMS50E28EU

845 x 60 x 60

Liên Hệ

SMS63L08EA

Máy rửa bát BOSCH SMS63L08EA

845 x 60 x 60

Liên Hệ

10%Máy rửa bát Faster FS 402F

Máy rửa bát Faster FS 402F

22.850.000 VND

20.565.000 VND

30%

Máy rửa bát Faster FSBW 6441S

24.900.000 VND

17.430.000 VND

Máy rửa bát Giovani G-DWF361S

Máy rửa bát Giovani G-DWF361S

19.800.000 VND

Máy rửa bát Giovani G-DWF361D

Máy rửa bát Giovani G-DWF361D

22.800.000 VND

7%

Máy rửa bát Kuche DWF-1200LW (Nhập khẩu Đức)

Máy rửa bát Kuche DWF-1200LW

19.500.000 VND

18.000.000 VND

10%

Máy rửa bát Faster FS-401F

19.800.000 VND

17.800.000 VND

12%

Máy rửa bát Kucy KDW-12 nhập khẩu Đức

Máy rửa bát Kucy Germany KDW-12

15.900.000 VND

13.900.000 VND

0983 573 166 0916 950 756

0 sản phẩm

Tổng giá trị: 0 VNĐ