Trang chủ » Máy sấy - rửa bát » Máy rửa bát

Máy rửa bát

Máy rửa bát Amica ZIM689E

Máy rửa bát Amica ZIM689E

815 x 598 x 550 mm

17.800.000 VND

Máy rửa bát Amica ZWM668IED

Máy rửa bát Amica ZWM668IED

845 x 598 x 600 mm

17.500.000 VND

Máy rửa bát Amica ZWM628EID

Máy rửa bát Amica ZWM628EID

84.5 x 59.8 x 60 cm

16.500.000 VND

Máy rửa bát Amica ZZM647E

Máy rửa bát Amica ZZM647E

815 x 598 x 570 mm

21.000.000 VND

Máy rửa bát Amica  ZWA649I

Máy rửa bát Amica ZWA649I

850 x 598 x 570 mm

16.100.000 VND

Máy rửa bát Bosch SMS46GI05E

Máy rửa bát Bosch SMS46GI05E

(815-845) x 600 x 600 mm

22.500.000 VND

Máy sấy bát Bosch SMS25AI02E

Máy sấy bát Bosch SMS25AI02E

(815-845) x 600 x 600 mm

19.800.000 VND

Máy rửa bát Bosch SMS25AW02E

Máy rửa bát Bosch SMS25AW02E

(815-845) x 600 x 600 mm

18.500.000 VND

Máy rửa bát Bosch SMS46II04E

Máy rửa bát Bosch SMS46II04E

(815-845) x 600 x 600 mm

23.990.000 VND

1 2
Hỗ trợ