Bình nóng lạnh Ferroli 30l

10%Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-SE 15L (Tráng bạc, chống khuẩn)

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-SE 30L (Verdi SI)

Thanh nhiệt tráng bạc, chống khuẩn

3.570.000 VND

3.213.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-AE 15L (Thanh đốt siêu bền)

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-AE 30L (Thanh đốt siêu bền)

3.470.000 VND

3.123.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-TE 15L (03 công suất)

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-TE 30L (03 công suất)

Tiết kiệm điện, chống giật ELCB, van xả cặn, titanium

3.260.000 VND

2.934.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo AE 15L (Chống giật, Chống bám cặn)

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo AE 30L (Chống giật, Chống bám cặn)

3.150.000 VND

2.835.000 VND

5%Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-X30

Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-X30

Titanium tráng bạc, chống giật ELCB, van xả cặn, tiết kiệm điện

3.660.000 VND

3.460.000 VND

9%Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-C30

Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-C30

Titanium, chống giật ELCB, van xả cặn, tiết kiệm điện

3.320.000 VND

3.020.000 VND

6%Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-T30

Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-T30

Titanium, chống giật ELCB, van xả cặn

3.040.000 VND

2.840.000 VND

Bình nóng lạnh Ferroli DUETTO QQ D 30L (Điện tử)

Bình nóng lạnh Ferroli DUETTO QQ D 30L (Điện tử)

Hết Hàng

3.790.000 VND

3.790.000 VND

Bình nóng lạnh Ferroli DUETTO AM 30L (Chống bám cặn)

Bình nóng lạnh Ferroli DUETTO AM 30L (Chống bám cặn)

Thanh đốt siêu bền, tiết kiệm điện, van xả cặn

3.470.000 VND

3.470.000 VND

Bình nóng lạnh Ferroli DUETTO ME 30L (Chống giật)

Bình nóng lạnh Ferroli DUETTO ME 30L (Chống giật)

Titanium, chống giật ELCB, tiết kiệm điện, van xả cặn

3.300.000 VND

3.300.000 VND

15%Bình nóng lạnh Ferroli DUETTO ME 30L (Chống giật)

Bình nóng lạnh Ferroli DUETTO M 30L (2 ngăn)

Hết Hàng

3.300.000 VND

2.805.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo TSE 30l (Thanh đốt tráng bạc)

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo TSE 30l (QQSI)

Thanh đốt tráng bạc

3.360.000 VND

3.024.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo ME 30l (Chống giật)

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo ME 30l (Chống giật)

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo ME 30l (Chống giật)

2.865.000 VND

2.578.500 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo TE 30L (3 công suất Chống giật)

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo TE 30L (3 công suất Chống giật)

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo TE 30L

3.000.000 VND

2.700.000 VND

15%Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo M 30L (Titanium Chống bám cặn)

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo M 30L (Titanium Chống bám cặn)

Không chống giật

2.815.000 VND

2.392.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli Cubo E 30L (Titanium Chống giật)

Bình nóng lạnh Ferroli Cubo E 30L (Titanium Chống giật)

Bình nóng lạnh Ferroli Cubo E 30L

2.800.000 VND

2.520.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 30L (Titanium Nóng nhanh)

Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 30L (Titanium Nóng nhanh)

Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 30L

2.650.000 VND

2.385.000 VND