Bình nóng lạnh Ferroli 20l

10%Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-SE 15L (Tráng bạc, chống khuẩn)

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-SE 20L (Verdi SI)

Thanh nhiệt tráng bạc, chống khuẩn

3.360.000 VND

3.024.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-AE 15L (Thanh đốt siêu bền)

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-AE 20L (Thanh đốt siêu bền)

3.260.000 VND

2.934.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-TE 20L (03 công suất)

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-TE 20L (03 công suất)

Tiết kiệm điện, chống giật ELCB, van xả cặn, titanium

3.050.000 VND

2.745.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo AE 15L (Chống giật, Chống bám cặn)

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo AE 20L (Chống giật, Chống bám cặn)

2.960.000 VND

2.664.000 VND

5%

Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-X20

Titanium tráng bạc, chống giật ELCB, van xả cặn, tiết kiệm điện

3.390.000 VND

3.190.000 VND

6%Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-C20

Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-C20

Titanium, chống giật ELCB, van xả cặn, tiết kiệm điện

3.100.000 VND

2.900.000 VND

6%Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-T20

Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-T20

Titanium, chống giật ELCB, van xả cặn

2.860.000 VND

2.660.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo TSE 30l (Thanh đốt tráng bạc)

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo TSE 20l (QQSI)

Thanh đốt tráng bạc

3.170.000 VND

2.853.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo ME 20l (Chống giật)

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo ME 20l (Chống giật)

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo ME 20l (Chống giật)

2.700.000 VND

2.430.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli INFINITI 20MAX

Bình nóng lạnh Ferroli INFINITI 20MAX

Ferroli Infiniti 20MAX

4.500.000 VND

4.050.000 VND

15%Bình nóng lạnh Ferroli INFINITI 20Plus

Bình nóng lạnh Ferroli INFINITI 20Plus

Bình nóng lạnh Ferroli Infiniti 20Plus

3.360.000 VND

2.856.000 VND

15%Bình nóng lạnh Ferroli series INFINITI 20ECO

Bình nóng lạnh Ferroli series INFINITI 20ECO

Bình nóng lạnh Ferroli Infiniti 20Eco

3.150.000 VND

2.677.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo TE 20L (3 công suất Chống giật)

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo TE 20L (3 công suất Chống giật)

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo TE 20L

2.810.000 VND

2.529.000 VND

15%Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo M 20L (Titanium Chống bám cặn)

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo M 20L (Titanium Chống bám cặn)

Không chống giật

2.650.000 VND

2.252.000 VND