Bình nóng lạnh trực tiếp Ferroli

10%Bình nóng lạnh Ferroli Rita FS-4.5 DE

Bình nóng lạnh Ferroli Rita FS-4.5 DE

280x175x110, đa nhiệm, chống giật, hiển thị nhiệt độ

1.680.000 VND

1.512.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli Rita FS-4.5 TE

Bình nóng lạnh Ferroli Rita FS-4.5 TE

280x175x110 ( đa nhiệm, chống giật)

1.580.000 VND

1.422.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli Rita FS-4.5 TM

Bình nóng lạnh Ferroli Rita FS-4.5 TM

280x175x110 ( trực tiếp , đa nhiệm)

1.260.000 VND

1.134.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli DIVO-SFP (có bơm)

Bình nóng lạnh Ferroli DIVO-SFP (có bơm)

240x70x360 mm ( có bơm )

6.000.000 VND

5.400.000 VND

Bình nóng lạnh Ferroli Divo SDP

Có bơm, đồng hồ hiển thị

3.620.000 VND

10%

Bình nóng lạnh Ferroli Divo SSP

Có bơm tăng áp

3.230.000 VND

2.907.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli Divo SSN

Bình nóng lạnh Ferroli Divo SSN

Không có bơm

2.420.000 VND

2.178.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli Divo SDN

Bình nóng lạnh Ferroli Divo SDN

Có đồng hồ hiển thị, không có bơm

2.520.000 VND

2.268.000 VND