Bình nóng lạnh Ferroli 15l

10%Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-SE 15L (Tráng bạc, chống khuẩn)

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-SE 15L (Verdi SI)

Thanh nhiệt tráng bạc, chống khuẩn

3.200.000 VND

2.880.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-AE 15L (Thanh đốt siêu bền)

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-AE 15L (Thanh đốt siêu bền)

Tiết kiệm điện, chống giật ELCB, đèn LED, van xả cặn, titanium

3.100.000 VND

2.790.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-TE 15L (03 công suất)

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-TE 15L (03 công suất)

Tiết kiệm điện, chống giật ELCB, van xả cặn, titanium

2.890.000 VND

2.601.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo AE 15L (Chống giật, Chống bám cặn)

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo AE 15L (Chống giật, Chống bám cặn)

2.780.000 VND

2.502.000 VND

6%Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-X15

Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-X15

Titanium tráng bạc, chống giật ELCB, van xả cặn, tiết kiệm điện

3.160.000 VND

2.960.000 VND

6%Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-C15

Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-C15

Titanium, chống giật ELCB, van xả cặn, tiết kiệm điện

2.920.000 VND

2.720.000 VND

7%Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-T15

Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-T15

Titanium, chống giật ELCB, van xả cặn

2.680.000 VND

2.480.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo TSE 30l (Thanh đốt tráng bạc)

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo TSE 15l (QQSI)

Thanh đốt tráng bạc

3.000.000 VND

2.700.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo ME 15l (Chống giật)

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo ME 15l (Chống giật)

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo ME 15l (Chống giật)

2.505.000 VND

2.254.500 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo TE 15L (3 công suất Chống giật)

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo TE 15L (3 công suất Chống giật)

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo TE 15L

2.630.000 VND

2.367.000 VND

15%Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo M 15L (Titanium Chống bám cặn)

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo M 15L (Titanium Chống bám cặn)

Không chống giật

2.455.000 VND

2.086.000 VND

10%

Bình nóng lạnh Ferroli Cubo E 15L (Titanium Chống giật)

Bình nóng lạnh Ferroli Cubo E 15L

2.470.000 VND

2.223.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 15L (Titanium Nóng nhanh)

Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 15L (Titanium Nóng nhanh)

Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 15L

2.320.000 VND

2.088.000 VND