• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Phòng xông hơi » Phòng xông hơi khô kết hợp ướt ( » Page 3)

Phòng xông hơi khô kết hợp ướt

Phòng xông hơi TDO 128

Phòng xông hơi TDO 128

1600 x 1100 x 2160 mm

84.125.000 VND75.712.000 VND

-10%
Phòng xông hơi TDO 127

Phòng xông hơi TDO 127

1800x1300x2160 mm

101.992.000 VND91.792.000 VND

-10%
Phòng xông hơi TDO 126

Phòng xông hơi TDO 126

1500x1200x2160 mm

89.485.000 VND80.536.000 VND

-10%
Phòng xông hơi TDO 125

Phòng xông hơi TDO 125

1850x1300x2160 mm

95.738.000 VND86.164.000 VND

-10%
Phòng xông hơi TDO 124

Phòng xông hơi TDO 124

85.018.000 VND76.516.000 VND

-10%
Phòng xông hơi TDO 123

Phòng xông hơi TDO 123

1850x1300x2260 mm

95.738.000 VND86.164.000 VND

-10%
Phòng xông hơi TDO 122

Phòng xông hơi TDO 122

85.018.000 VND76.516.000 VND

-10%
Phòng xông hơi TDO 121

Phòng xông hơi TDO 121

101.992.000 VND91.792.000 VND

-10%
Phòng xông hơi TDO 120

Phòng xông hơi TDO 120

90.378.000 VND81.340.000 VND

-10%
Phòng xông hơi TDO-119B

Phòng xông hơi TDO-119B

100.205.000 VND90.184.000 VND

-10%
Phòng xông hơi TDO-119A

Phòng xông hơi TDO-119A

1700 x 1200 x 2160 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Liên hệ đặt hàng

Phòng xông hơi TDO-118D

Phòng xông hơi TDO-118D

1900 x 1200 x 2160 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Liên hệ đặt hàng

Phòng xông hơi TDO-118C

Phòng xông hơi TDO-118C

1850 x 1300 x 2160 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Liên hệ đặt hàng

Phòng xông hơi TDO-118B

Phòng xông hơi TDO-118B

1600 x 1200 x 2160 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

91.266.000 VND82.139.000 VND

-10%
Phòng xông hơi TDO-118A

Phòng xông hơi TDO-118A

1700 x 1200 x 2160 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

92.165.000 VND82.948.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt, khô bằng tia hồng ngoại Govern K023

Phòng xông hơi ướt, khô bằng tia hồng ngoại Govern K023

1000 x 1000 x 2150 mm

69.580.000 VND62.622.000 VND

-10%
Phòng xông hơi Euroking EU-8014 (Xông ướt, Xông khô, Massage)

Phòng xông hơi Euroking EU-8014 (Xông ướt, Xông khô, Massage)

(1650x1200x2200) - Made in Malaysia

94.182.750 VND

Phòng xông hơi Appollo AG-0201 (Xông khô, Xông ướt, Massage)

Phòng xông hơi Appollo AG-0201 (Xông khô, Xông ướt, Massage)

(1600x1200x2150) - Made in Malaysia

101.990.000 VND91.785.000 VND

-10%
1 2 3 4
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566