Máy xông hơi

Máy xông hơi khô Harvia BC

Máy xông hơi khô Harvia BC90

Thể tích phù hợp : 8 - 14 m3 ; Điều khiển cơ

18.000.000 VND

Máy xông hơi khô Harvia BCE

Máy xông hơi khô Harvia BC60E

Thể tích phù hợp : 5 - 8 m3 ; Điều khiển điện tử

22.500.000 VND

Máy xông hơi khô Harvia BCE

Máy xông hơi khô Harvia BC90E

Thể tích phù hợp : 8 - 14 m3 ; Điều khiển điện tử

23.500.000 VND

Máy xông hơi khô Harvia BX nhập khẩu Phần Lan

Máy xông hơi khô Harvia BX60

Thể tích phù hợp : 5 - 8 m3 ; Điều khiển cơ

31.500.000 VND

Máy xông hơi khô Harvia BX nhập khẩu Phần Lan

Máy xông hơi khô Harvia BX90

Thể tích phù hợp : 10 - 14 m3 ; Điều khiển cơ

35.500.000 VND

Máy xông hơi ướt Harvia HGS45M

Máy xông hơi ướt Harvia HGS45M

Công suất: 4,5 kW - Thể tích phù hợp : 2 - 7 m3

34.000.000 VND

Máy xông hơi ướt Harvia HGS60M

Máy xông hơi ướt Harvia HGS60M

Công suất: 5,7 kW - Thể tích phù hợp : 2 - 11 m3

36.000.000 VND

Máy xông hơi ướt Harvia HGS60M

Máy xông hơi ướt Harvia HGS90M

Công suất: 9 kW - Thể tích phù hợp : 6 - 17 m3

38.000.000 VND

Máy xông hơi ướt Harvia HGS11

Máy xông hơi ướt Harvia HGS11

Công suất: 10,8 kW - Thể tích phù hợp : 6 - 17 m3

40.000.000 VND

Máy xông hơi ướt Harvia HGX

Máy xông hơi ướt Harvia HGX45

Công suất: 4,5 kW - Thể tích phù hợp : 2 - 7 m3

35.000.000 VND

Máy xông hơi ướt Harvia HGX

Máy xông hơi ướt Harvia HGX60

Công suất: 6 kW - Thể tích phù hợp : 2 - 11 m3

37.000.000 VND

Máy xông hơi ướt Harvia HGX

Máy xông hơi ướt Harvia HGX90

Công suất: 9 kW - Thể tích phù hợp : 3 - 17 m3

55.000.000 VND

13%Máy xông hơi ướt Amazon TPA-45TD (4.5 kw-Van xả tự động)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-45TD (4.5 kw-Van xả tự động)

Công suất: 4,5 Kw, Thể tích phù hợp: 4 - 5 m3

8.200.000 VND

7.080.000 VND

14%Máy xông hơi ướt Amazon TPA-60TD (6.0 kw-van xả thông minh)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-60TD (6.0 kw-van xả tự động)

Công suất: 6 Kw, Thể tích phù hợp: 6 - 8 m3

8.550.000 VND

7.330.000 VND

15%Máy xông hơi ướt Amazon TPA-90TD (9.0 kw-van xả tự động)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-90TD (9.0 kw-van xả tự động)

Công suất: 9 Kw, Thể tích phù hợp: 10 - 12 m3

9.240.000 VND

7.830.000 VND

19%Máy xông hơi ướt Amazon TPA-105TD (10.5 kw-van xả tự động)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-105TD (10.5kw-van tự động)

Công suất: 10.5 Kw, Thể tích phù hợp: 12 - 15 m3

14.990.000 VND

12.000.000 VND

20%Máy xông hơi ướt Amazon TPA-120TD (12.0 kw-van xả tự động)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-120TD (12.0kw-van tự động)

Công suất: 12 Kw, Thể tích phù hợp: 15 - 18 m3

16.600.000 VND

13.260.000 VND

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-150TD (15.0 kw-van xả tự động)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-150TD (15.0kw-van tự động)

Công suất: 15 Kw, Thể tích phù hợp: 18 - 21 m3

20.865.000 VND

14%Máy xông hơi ướt Amazon TPA-45 (4.5 kw)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-45 (4.5 kw-Van xả cơ)

Công suất: 4,5 Kw, Thể tích phù hợp: 4 - 5 m3

7.700.000 VND

6.580.000 VND

15%

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-60 (6.0 kw-van xả cơ)

Công suất: 6 Kw, Thể tích phù hợp: 6 - 7 m3

8.050.000 VND

6.830.000 VND

12%Máy xông hơi ướt Amazon TPA-80 (8.0 kw-van xả cơ)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-80 (8.0 kw-van xả cơ)

Công suất: 8 Kw, Thể tích phù hợp: 9 - 10 m3

8.090.000 VND

7.080.000 VND

15%

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-90 (9.0 kw-van xả cơ)

Công suất: 9 Kw, Thể tích phù hợp: 10 - 12 m3

8.740.000 VND

7.425.000 VND

20%Máy xông hơi ướt Amazon TPA-105

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-105(10.5 kw-van xả cơ)

Công suất: 10.5 Kw, Thể tích phù hợp: 12 - 15 m3

14.490.000 VND

11.500.000 VND

15%

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-120 (12.0 kw-van xả cơ)

Công suất: 12Kw, Thể tích phù hợp: 15 - 18 m3

16.100.000 VND

13.685.000 VND

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-150 (15.0 kw-van xả cơ)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-150 (15.0 kw-van xả cơ)

Công suất: 15 Kw, Thể tích phù hợp: 18 - 21 m3

19.500.000 VND

Máy xông hơi khô Homesteam MA 330 HSK

Máy xông hơi khô Homesteam MA 330 HSK

3,3 KW - Thể tích: 3 - 4 m3

5.040.000 VND

Máy xông hơi khô Homesteam MA 450 HSK

Máy xông hơi khô Homesteam MA 450 HSK

4,5KW - Thể tích: 4 - 5 m3

7.280.000 VND

Máy xông hơi khô Homesteam MA 600 HSK

Máy xông hơi khô Homesteam MA 600 HSK

6KW - Thể tích: 5 - 7 m3

8.400.000 VND

Máy xông hơi khô Homesteam

Máy xông hơi khô Homesteam MA 800 HSK

8KW - Thể tích: 6,5 - 7,5 m3

9.520.000 VND

Máy xông hơi khô Homesteam

Máy xông hơi khô Homesteam MA 900 HSK

9 KW - Thể tích : 9 - 10 m3

10.640.000 VND

Thảo dược xông hơi hương chanh

Thảo dược xông hơi hương chanh

1 hộp 4 gói = 4 lần sử dụng

100.000 VND

Thảo dược xông hơi hương gừng

Thảo dược xông hơi hương gừng

1 hộp 4 gói = 4 lần sử dụng

100.000 VND

Thảo dược xông hơi hương sả

Thảo dược xông hơi hương sả

1 hộp 4 gói = 4 lần sử dụng

100.000 VND

Thảo dược xông hơi hương kinh giới

1 hộp 4 gói = 4 lần sử dụng

100.000 VND

Thảo dược xông hơi hương bạc hà

Thảo dược xông hơi hương bạc hà

1 hộp 4 gói = 4 lần sử dụng

100.000 VND

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–900HS (màu đen)

9,0 KW - Phù hợp: 9,0 - 12,0 m3

9.520.000 VND

Máy xông hơi ướt HomeSteam màu trắng icon

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–900HS (màu trắng)

9,0 KW - Phù hợp: 9,0 - 12,0 m3

9.520.000 VND

Máy xông hơi ướt HomeSteam màu hồng

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–900HS (màu hồng)

9,0 KW - Phù hợp: 9,0 - 12,0 m3

9.520.000 VND

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–780HS (màu đen)

7,8 KW - Phù hợp: 7,0 - 9,0 m3

8.400.000 VND

Máy xông hơi ướt HomeSteam màu trắng icon

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–780HS (màu trắng)

7,8 KW - Phù hợp: 7,0 - 9,0 m3

8.400.000 VND