• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Quạt hút thông gió gắn tường

Quạt hút thông gió gắn tường

Quạt hút thông gió Panasonic 2 chiều FV-30RL1

Quạt hút thông gió Panasonic 2 chiều FV-30RL1

Kích thước chừa lỗ: 35 x 35 cm

2.414.000 VND

Quạt hút thông gió Panasonic 2 chiều FV-25RL1

Quạt hút thông gió Panasonic 2 chiều FV-25RL1

Kích thước chừa lỗ: 30 x 30 cm

2.060.000 VND

Quạt hút thông gió Panasonic 2 chiều FV-20RL1

Quạt hút thông gió Panasonic 2 chiều FV-20RL1

Kích thước chừa lỗ: 25 x 25 cm

1.685.000 VND

Quạt hút thông gió Mitsubishi EX-15SK5-E

Quạt hút thông gió Mitsubishi EX-15SK5-E

Lỗ chờ: 20x20cm

1.055.000 VND

Quạt hút thông gió Mitsubishi EX-25SKC7T

Quạt hút thông gió Mitsubishi EX-25SKC7T

Lỗ chờ: 30x30cm

1.090.000 VND

Quạt hút thông gió Mitsubishi EX-30SH7T

Quạt hút thông gió Mitsubishi EX-30SH7T

Lỗ chờ: 35x35cm

1.455.000 VND

Quạt hút thông gió Mitsubishi EX-25SH5T

Quạt hút thông gió Mitsubishi EX-25SH5T

Lỗ chờ: 30x30cm

895.000 VND

Quạt hút thông gió Mitsubishi EX-25SH7T

Quạt hút thông gió Mitsubishi EX-25SH7T

Lỗ chờ: 30x30cm

895.000 VND

Quạt hút thông gió Mitsubishi EX-20SH7T

Quạt hút thông gió Mitsubishi EX-20SH7T

Lỗ chờ 25x25cm

780.000 VND

Quạt hút thông gió Mitsubishi EX-20SKC7T

Quạt hút thông gió Mitsubishi EX-20SKC7T

Lỗ chờ: 25x25cm

955.000 VND

1 2
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566