• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Quạt hút gió - Thông gió » Quạt hút thông gió Panasonic

Quạt hút thông gió Panasonic

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-40KUT

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-40KUT

Lỗ tường 43.5 x 43.5 cm

3.390.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-10EGS1

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-10EGS1

Lỗ chờ: 12,0x12,0 - Made in China

770.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-15EGS1

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-15EGS1

Lỗ chờ: 16,5x16,5 - Made in China

930.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-20AL9

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-20AL9

(1_chiều) (Lỗ chờ: 25x25) - Made in China

1.000.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-25AL9

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-25AL9

(1_chiều) (Lỗ chờ: 30x30) - Made in China

1.105.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-30AL7

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-30AL7

(Lỗ chờ: 35x35 cm) - Made in China

2.220.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-20RL7

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-20RL7

(2_chiều) (Lỗ chờ: 25x25) - Made in China

1.600.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-25RL7

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-25RL7

(2_chiều) (Lỗ chờ: 30x30) - Made in China

1.960.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-30RL6

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-30RL6

(2_chiều) (Lỗ chờ: 35x35) - Made in China

2.300.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-20AU9

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-20AU9

(1_chiều) (Lỗ chờ: 25x25) - Made in China

800.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-25AU9

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-25AU9

(1_chiều) (Lỗ chờ: 25x25) - Made in China

905.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-30AU9

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-30AU9

(Lỗ chờ: 35x35 cm) - Made in China

1.470.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-20RG7

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-20RG7

(Lỗ chờ: 25x25 cm) - Made in China

1.460.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-25RG7

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-25RG7

(2_chiều) (Lỗ chờ: 25x25) - Made in China

1.670.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-30RG7

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-30RG7

(Lỗ chờ: 35x35 cm) - Made in China

2.020.000 VND

Quạt hút thông gió ốp vách kính Panasonic FV-15WU4

Quạt hút thông gió ốp vách kính Panasonic FV-15WU4

lỗ chờ 17,7 x 17,7 - Made in China

940.000 VND

Quạt hút thông gió ốp vách kính Panasonic FV-20WU4

Quạt hút thông gió ốp vách kính Panasonic FV-20WU4

lỗ chờ 23,8 x 23,8 - Made in China

1.210.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-10BAT1

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-10BAT1

Lỗ chờ: 16x21 - Made in China

1.980.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-25AUF1

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-25AUF1

(Lỗ chờ: 30x30 cm) - Made in China

1.510.000 VND

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-20CUT1

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-20CUT1

Lỗ chờ: 26x26 - Made in China

845.000 VND

1 2
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566