Bình nóng lạnh Rossi 30 lít

Bình nước nóng lạnh Rossi Aquador RQ

Bình nước nóng lạnh Rossi Aquador RQ 30SL

3.500.000 VND

24%bình nước nóng lạnh Rossi Amore RA 30SQ

Bình nước nóng lạnh Rossi Amore RA 30SQ

2.900.000 VND

2.200.000 VND

21%Bình nước nóng lạnh Rossi Amore RA 30SL

Bình nước nóng lạnh Rossi Amore RA 30SL

3.250.000 VND

2.550.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi Hitech

Bình nước nóng lạnh Rossi Hitech R30HT

2.950.000 VND

bình nước nóng lạnh Rossi DI-Eco

Bình nước nóng lạnh Rossi DI-Eco 30L

2.850.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi HQ-Eco

Bình nước nóng lạnh Rossi HQ-Eco 30L

2.500.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi DI-Gold 30 lít

Bình nước nóng lạnh Rossi DI-Gold 30 lít

3.150.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi TI-Gold 20 lít

Bình nước nóng lạnh Rossi TI-Gold 30 lít

2.800.000 VND

10%Bình nóng lạnh Rossi DI Smart 15 lít

Bình nóng lạnh Rossi DI Smart 30 lít

2.850.000 VND

2.550.000 VND

13%Bình nóng lạnh Rossi TI Smart 30 lít

Bình nóng lạnh Rossi TI Smart 30 lít

2.300.000 VND

2.000.000 VND

10%Bình nóng lạnh ROSSI R30 HQ-PRO (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R30 HQ-PRO (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R30 HQ-PRO

2.800.000 VND

2.500.000 VND

9%Bình nóng lạnh ROSSI R30 DI-PRO (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R30 DI-PRO (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R30 DI-PRO

3.150.000 VND

2.850.000 VND

15%Bình nóng lạnh ROSSI R30 DI (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R30 DI (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R30 DI

2.750.000 VND

2.320.000 VND

18%Bình nóng lạnh Rossi R20 HQ (Titanium Tiết kiệm điện)

Bình nóng lạnh Rossi R30 HQ (Titanium Tiết kiệm điện)

Bình nóng lạnh Rossi R30 HQ

2.500.000 VND

2.030.000 VND

11%Bình nóng lạnh Rossi R30 Ti (Titanium Chống giật)

Bình nóng lạnh Rossi R30 Ti (Titanium Chống giật)

Bình nóng lạnh Rossi R30 Ti

2.200.000 VND

1.940.000 VND