Bình nóng lạnh Rossi 15 lít

Bình nước nóng lạnh Rossi Aquador RQ

Bình nước nóng lạnh Rossi Aquador RQ 15SL

3.300.000 VND

24%Bình nước nóng lạnh Rossi Amore RA 15SQ

Bình nước nóng lạnh Rossi Amore RA 15SQ

2.650.000 VND

2.000.000 VND

21%Bình nước nóng lạnh Rossi Amore RA 15SL

Bình nước nóng lạnh Rossi Amore RA 15SL

3.000.000 VND

2.350.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi Hitech

Bình nước nóng lạnh Rossi Hitech R15HT

2.750.000 VND

bình nước nóng lạnh Rossi DI-Eco

Bình nước nóng lạnh Rossi DI-Eco 15L

2.600.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi HQ-Eco

Bình nước nóng lạnh Rossi HQ-Eco 15L

2.250.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi DI-Gold 15 lít

Bình nước nóng lạnh Rossi DI-Gold 15 lít

2.900.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi TI-Gold 15 lít

Bình nước nóng lạnh Rossi TI-Gold 15 lít

2.550.000 VND

11%Bình nóng lạnh Rossi DI Smart 15 lít

Bình nóng lạnh Rossi DI Smart 15 lít

2.600.000 VND

2.300.000 VND

14%Bình nóng lạnh Rossi TI Smart 30 lít

Bình nóng lạnh Rossi TI Smart 15 lít

2.050.000 VND

1.750.000 VND

11%Bình nóng lạnh ROSSI R15 HQ-PRO (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R15 HQ-PRO (kim cương)

Bình nóng lạnh Rossi R15 HQ-PRO

2.550.000 VND

2.250.000 VND

10%Bình nóng lạnh ROSSI R15 DI-PRO (Kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R15 DI-PRO (Kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R15 DI-PRO

2.900.000 VND

2.600.000 VND

17%Bình nóng lạnh ROSSI R15 DI (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R15 DI (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R15 DI

2.500.000 VND

2.070.000 VND

20%Bình nóng lạnh Rossi R20 HQ (Titanium Tiết kiệm điện)

Bình nóng lạnh Rossi R15 HQ (Titanium Tiết kiệm điện)

Bình nóng lạnh Rossi R15 HQ

2.250.000 VND

1.780.000 VND

13%Bình nóng lạnh Rossi R15 Ti (Titanium Chống giật)

Bình nóng lạnh Rossi R15 Ti (Titanium Chống giật)

Bình nóng lạnh Rossi R15 Ti

1.950.000 VND

1.690.000 VND