Bình nóng lạnh Rossi 20 lít

Bình nước nóng lạnh Rossi Aquador RQ

Bình nước nóng lạnh Rossi Aquador RQ 20SL

3.400.000 VND

23%Bình nước nóng lạnh Rossi Amore RA 20SQ

Bình nước nóng lạnh Rossi Amore RA 20SQ

2.750.000 VND

2.100.000 VND

20%Bình nước nóng lạnh Rossi Amore RA 20SL

Bình nước nóng lạnh Rossi Amore RA 20SL

3.100.000 VND

2.450.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi Hitech

Bình nước nóng lạnh Rossi Hitech R20HT

2.850.000 VND

bình nước nóng lạnh Rossi DI-Eco

Bình nước nóng lạnh Rossi DI-Eco 20L

2.700.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi HQ-Eco

Bình nước nóng lạnh Rossi HQ-Eco 20L

2.350.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi DI-Gold 20 lít

Bình nước nóng lạnh Rossi DI-Gold 20 lít

3.000.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi TI-Gold 20 lít

Bình nước nóng lạnh Rossi TI-Gold 20 lít

2.650.000 VND

11%Bình nóng lạnh Rossi DI Smart 15 lít

Bình nóng lạnh Rossi DI Smart 20 lít

2.700.000 VND

2.400.000 VND

13%Bình nóng lạnh Rossi TI Smart 30 lít

Bình nóng lạnh Rossi TI Smart 20 lít

2.150.000 VND

1.850.000 VND

11%Bình nóng lạnh ROSSI R20 HQ-PRO (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R20 HQ-PRO (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R20 HQ-PRO

2.650.000 VND

2.350.000 VND

10%Bình nóng lạnh ROSSI R20 DI-PRO (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R20 DI-PRO (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R20 DI-PRO

3.000.000 VND

2.700.000 VND

16%Bình nóng lạnh ROSSI R20 DI (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R20 DI (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R20 DI

2.600.000 VND

2.170.000 VND

20%Bình nóng lạnh Rossi R20 HQ (Titanium Tiết kiệm điện)

Bình nóng lạnh Rossi R20 HQ (Titanium Tiết kiệm điện)

Bình nóng lạnh Rossi R20 HQ

2.350.000 VND

1.880.000 VND

12%Bình nóng lạnh Rossi R20 Ti (Titanium Chống giật)

Bình nóng lạnh Rossi R20 Ti (Titanium Chống giật)

Bình nóng lạnh Rossi R20 Ti

2.050.000 VND

1.790.000 VND