• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Quạt hút thông gió phòng ngủ

Quạt hút thông gió phòng ngủ

Quạt thông gió âm trần Mitsubishi VD-15ZP4T5-D (hẹn giờ)

Quạt thông gió âm trần Mitsubishi VD-15ZP4T5-D (hẹn giờ)

(Lỗ chờ : 26x26) - Made in Mitsubishi Thailand

3.690.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường Mitsubishi EX-30RH5T (2 chiều)

Quạt hút thông gió gắn tường Mitsubishi EX-30RH5T (2 chiều)

Lỗ chờ : 35 x 35 cm - 2 chiều (hút/thổi)

1.990.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường Mitsubishi EX-25RH5T (2 chiều)

Quạt hút thông gió gắn tường Mitsubishi EX-25RH5T (2 chiều)

Lỗ chờ : 30 x 30 cm - 2 chiều (hút/thổi)

1.590.000 VND

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-23ZP4T3

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-23ZP4T3

Made in Mitsubishi Thailand

9.000.000 VND

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-20ZP4T3

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-20ZP4T3

(Lỗ chờ :31,5x31,5 ) - Made in Mitsubishi Thailand

6.600.000 VND

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-20Z4T3

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-20Z4T3

(Lỗ chờ :31,5x31,5 ) - Made in Mitsubishi Thailand

6.000.000 VND

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-18Z4T6

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-18Z4T6

(Lỗ chờ: 28 x 28 cm) - Made in Mitsubishi Thailand

4.550.000 VND

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-15ZP4T6

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-15ZP4T6

(Lỗ chờ : 26x26) - Made in Mitsubishi Thailand

2.930.000 VND

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-15Z4T6

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-15Z4T6

(Lỗ chờ : 26x26) - Made in Mitsubishi Thailand

2.800.000 VND

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-10Z4T6 ( mã cũ VD-10Z4T5)

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-10Z4T6 ( mã cũ VD-10Z4T5)

Lỗ chờ : 18x18 - Made in Mitsubishi Thailand

2.150.000 VND1.827.000 VND

-15%
Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi EX-25SC5T

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi EX-25SC5T

(Lỗ chờ : 33,7x33,7) - Made in Thailand

980.000 VND

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi EX-20SC5T

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi EX-20SC5T

(Lỗ chờ: 28.5 - 28.5 cm) - Made in Mitsubishi Thailand

790.000 VND

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi EX-15SCT

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi EX-15SCT

Lỗ chờ : 21x21 cm - Made in Mitsubishi Thailand

730.000 VND620.000 VND

-15%
Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-20CUT1

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-20CUT1

Lỗ chờ: 26x26 - Made in China

845.000 VND

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-17CU7

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-17CU7

Lỗ chờ: 17x17 - Made in China

2.305.000 VND

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24CU7

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24CU7

Lỗ chờ: 23x23 - Made in China

2.860.000 VND

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24CD7

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24CD7

Lỗ chờ: 23x23 - Made in China

2.950.000 VND

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24CH7

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24CH7

(Lỗ chờ: 23x23 cm) - Made in China

3.095.000 VND

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-27CH9

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-27CH9

Lỗ chờ: 26x26 - Made in China

4.550.000 VND

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-32CD9

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-32CD9

Lỗ chờ: 31x31 - Made in China

6.100.000 VND6.100.000 VND

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-32CH9

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-32CH9

Lỗ chờ: 31,2x31,2 - Made in China

6.650.000 VND

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-38CD8

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-38CD8

Lỗ chờ: 37,6x37,6 - Made in China

8.300.000 VND

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-38CH8

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-38CH8

Lỗ chờ: 37,6x37,6 - Made in China

9.000.000 VND

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24JR1

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24JR1

Lỗ chờ: 23x23 - Made in China

6.850.000 VND6.850.000 VND

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24JA1

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24JA1

Lỗ chờ: 23x23 - Made in China

5.500.000 VND5.500.000 VND

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24JR2

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24JR2

Lỗ chờ: 23x23 - Made in China

5.000.000 VND

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24JA2

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24JA2

Lỗ chờ: 23x23 - Made in China

4.350.000 VND

Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566