• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Lavabo treo tường Inax

Lavabo treo tường Inax

Chân chậu rửa mặt lavabo Inax L-298VC

Chân chậu rửa mặt lavabo Inax L-298VC

1.000.000 VND885.000 VND

-11%
Chậu rửa chân lửng Inax L-298V+L-298VC (Màu trắng)

Chậu rửa chân lửng Inax L-298V+L-298VC (Màu trắng)

615 x 453 x 498

2.720.000 VND2.500.000 VND

-8%
Chậu rửa chân dài Inax L-288V+L-288VD (Màu trắng)

Chậu rửa chân dài Inax L-288V+L-288VD (Màu trắng)

570 x 452 x 810

1.690.000 VND1.555.000 VND

-7%
Chậu rửa chân dài Inax L-285V+L-288VD (Màu trắng)

Chậu rửa chân dài Inax L-285V+L-288VD (Màu trắng)

497 x 426 x 770

1.360.000 VND1.275.000 VND

-6%
Chậu rửa chân dài Inax L-284V+L-284VD (Màu trắng)

Chậu rửa chân dài Inax L-284V+L-284VD (Màu trắng)

495 x 425 x 825

1.220.000 VND1.180.000 VND

-3%
Chậu rửa chân lửng Inax L-284V+L-284VC (Màu trắng)

Chậu rửa chân lửng Inax L-284V+L-284VC (Màu trắng)

495 x 425 x 522

1.220.000 VND1.180.000 VND

-3%
Chậu rửa chân dài Inax L-282V+L-284VD (Màu trắng)

Chậu rửa chân dài Inax L-282V+L-284VD (Màu trắng)

400 x 410 x 825

1.090.000 VND1.065.000 VND

-2%
Chậu rửa lavabo Inax L-288V (màu trắng)

Chậu rửa lavabo Inax L-288V (màu trắng)

570 x 452 mm

1.010.000 VND790.000 VND

-21%
Chậu rửa treo tường Inax L-285V

Chậu rửa treo tường Inax L-285V

497 x 426 mm

680.000 VND640.000 VND

-5%
Chậu rửa treo tường Inax L-284V (Màu trắng)

Chậu rửa treo tường Inax L-284V (Màu trắng)

495 x 425 mm

600.000 VND598.000 VND

Chậu rửa treo tường Inax L-283V (Màu trắng)

Chậu rửa treo tường Inax L-283V (Màu trắng)

429 x 390 x 162

450.000 VND425.000 VND

-5%
Chậu rửa treo tường Inax L-282V (Màu trắng)

Chậu rửa treo tường Inax L-282V (Màu trắng)

400 x 410 x 180

490.000 VND475.000 VND

-3%
Chậu rửa treo tường INAX L-280V

Chậu rửa treo tường INAX L-280V

400 x 322 x 150

440.000 VND420.000 VND

-4%
Chậu rửa treo tường đa năng INAX S-17V (Màu trắng)

Chậu rửa treo tường đa năng INAX S-17V (Màu trắng)

440 x 400 x 290

1.740.000 VND1.740.000 VND

Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566