• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Giá bát nâng hạ

Giá bát nâng hạ

Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus DLEX90

Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus DLEX90

W865*D300*H700 mm

28.000.000 VND22.400.000 VND

-20%
Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus DLEX80

Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus DLEX80

W765*D300*H700 mm

27.000.000 VND21.600.000 VND

-20%
Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus DPOS90

Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus DPOS90

W865*D270*H550mm

9.400.000 VND7.520.000 VND

-20%
Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus DPOS80

Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus DPOS80

W765*D270*H550mm

9.150.000 VND7.320.000 VND

-20%
Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus DPOS70

Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus DPOS70

W665*D270*H550mm

8.850.000 VND7.080.000 VND

-20%
Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus UBPL90

Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus UBPL90

W865*D280*H650

10.000.000 VND

Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus UBPL80

Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus UBPL80

W765*D280*H650

9.800.000 VND

Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus UBPL70

Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus UBPL70

W665*D280*H650

9.600.000 VND

Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus UBPL60

Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus UBPL60

W565*D280*H650

9.400.000 VND

Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus DMIX90

Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus DMIX90

W865*D280*H650

10.800.000 VND8.640.000 VND

-20%
Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus DMIX80

Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus DMIX80

W765*D280*H650

10.550.000 VND8.440.000 VND

-20%
1 2
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566