• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Phòng xông hơi Brothers

Phòng xông hơi Brothers

Phòng xông hơi khô Brothers BS-01 (Xông hơi bằng đá)

Phòng xông hơi khô Brothers BS-01 (Xông hơi bằng đá)

2000x1500x2000 mm

58.645.000 VND52.780.000 VND

-10%
Phòng xông hơi Brothers BL-2003 (Xông hơi ướt, Massage)

Phòng xông hơi Brothers BL-2003 (Xông hơi ướt, Massage)

(1200x850x2100)

45.290.000 VND40.761.000 VND

-10%
Phòng xông hơi Brothers BL-2006 (Xông hơi ướt, Massage)

Phòng xông hơi Brothers BL-2006 (Xông hơi ướt, Massage)

(1500x1500x2100)

53.002.000 VND47.701.000 VND

-10%
Phòng xông hơi Brothers BL-2007 (Xông hơi ướt, Massage)

Phòng xông hơi Brothers BL-2007 (Xông hơi ướt, Massage)

(1600x850x2100)

43.525.000 VND39.170.000 VND

-10%
Phòng xông hơi Brothers BL-2010 (Xông hơi ướt, Massage)

Phòng xông hơi Brothers BL-2010 (Xông hơi ướt, Massage)

(1200x1200x2100)

48.324.000 VND43.491.000 VND

-10%
Phòng xông hơi Brothers BL-2017 (Xông hơi ướt, Massage)

Phòng xông hơi Brothers BL-2017 (Xông hơi ướt, Massage)

(900x900x2100)

37.227.000 VND33.504.000 VND

-10%
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566