• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn tắm MICIO Acrylic

Bồn tắm MICIO Acrylic

Bồn tắm MICIO RWB-160S

Bồn tắm MICIO RWB-160S

KT: 1615x780x780

14.000.000 VND

Bồn tắm MICIO RPB-160S

Bồn tắm MICIO RPB-160S

1615x790x750mm

16.800.000 VND

Bồn tắm xây MICIO W-150B (Acrylic)

Bồn tắm xây MICIO W-150B (Acrylic)

(1500x750x600) - Không chân yếm

3.590.000 VND

Bồn tắm xây MICIO W-160B (Acrylic)

Bồn tắm xây MICIO W-160B (Acrylic)

(1600x800x600) - Không chân yếm

4.880.000 VND4.390.000 VND

-10%
Bồn tắm xây MICIO W-170B (Acrylic)

Bồn tắm xây MICIO W-170B (Acrylic)

(1700x750x600) - Không chân yếm

5.000.000 VND4.500.000 VND

-10%
Bồn tắm MICIO WB-180D (Acrylic)

Bồn tắm MICIO WB-180D (Acrylic)

(1850x850x600)

9.290.000 VND

Bồn tắm xây MICIO W-180B (Acrylic)

Bồn tắm xây MICIO W-180B (Acrylic)

(1800x850x450) - Không chân yếm

6.770.000 VND6.090.000 VND

-10%
Bồn tắm góc MICIO WB-125T (Acrylic)

Bồn tắm góc MICIO WB-125T (Acrylic)

(1250x1250x600)

6.790.000 VND

Bồn tắm góc xây MICIO W-125B (Acrylic)

Bồn tắm góc xây MICIO W-125B (Acrylic)

(1250x1250x600) - Không chân yếm

5.100.000 VND4.590.000 VND

-10%
Bồn tắm góc MICIO WB-140T (Acrylic)

Bồn tắm góc MICIO WB-140T (Acrylic)

(1400x1400x600)

7.490.000 VND

Bồn tắm góc xây MICIO W-140B (Acrylic)

Bồn tắm góc xây MICIO W-140B (Acrylic)

(1400x1400x600) - Không chân yếm

5.660.000 VND5.090.000 VND

-10%
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566