• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn tắm MICIO Acrylic

Bồn tắm MICIO Acrylic

Bồn tắm MICIO RWB-160S

Bồn tắm MICIO RWB-160S

KT: 1615x780x780

15.400.000 VND

Bồn tắm MICIO RPB-160S

Bồn tắm MICIO RPB-160S

1615x790x750mm

16.800.000 VND

Bồn tắm xây MICIO W-150B (Acrylic)

Bồn tắm xây MICIO W-150B (Acrylic)

(1500x750x600) - Không chân yếm

3.950.000 VND

Bồn tắm xây MICIO W-160B (Acrylic)

Bồn tắm xây MICIO W-160B (Acrylic)

(1600x800x600) - Không chân yếm

4.830.000 VND

Bồn tắm xây MICIO W-170B (Acrylic)

Bồn tắm xây MICIO W-170B (Acrylic)

(1700x750x600) - Không chân yếm

5.000.000 VND4.500.000 VND

-10%
Bồn tắm MICIO WB-180D (Acrylic)

Bồn tắm MICIO WB-180D (Acrylic)

(1850x850x600)

10.220.000 VND

Bồn tắm xây MICIO W-180B (Acrylic)

Bồn tắm xây MICIO W-180B (Acrylic)

(1800x850x450) - Không chân yếm

6.700.000 VND

Bồn tắm góc MICIO WB-125T (Acrylic)

Bồn tắm góc MICIO WB-125T (Acrylic)

(1250x1250x600)

7.470.000 VND

Bồn tắm góc xây MICIO W-125B (Acrylic)

Bồn tắm góc xây MICIO W-125B (Acrylic)

(1250x1250x600) - Không chân yếm

5.050.000 VND

Bồn tắm góc MICIO WB-140T (Acrylic)

Bồn tắm góc MICIO WB-140T (Acrylic)

(1400x1400x600)

8.240.000 VND

Bồn tắm góc xây MICIO W-140B (Acrylic)

Bồn tắm góc xây MICIO W-140B (Acrylic)

(1400x1400x600) - Không chân yếm

5.600.000 VND

Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566