Phụ kiện phòng tắm Kendax

14%Ke-coc-danh-rang-Kendax-k6206

Kệ đựng cốc đơn Kendax K6206

Kệ đựng cốc đơn Kendax K6206

210.000 VND

180.000 VND

14%Ke-coc-danh-rang-Kendax-k6606

Kệ đựng cốc đơn Kendax K6606

Kệ đựng cốc đơn Kendax K6606

210.000 VND

180.000 VND

13%Ke-coc-danh-rang-Kendax-k6806

Kệ đựng cốc đơn Kendax K6806

Kệ đựng cốc đơn Kendax K6806

220.000 VND

190.000 VND

10%Ke-coc-danh-rang-Kendax-k1200d

Kệ đựng cốc inox Kendax K1200D

Kệ đựng cốc inox Kendax K1200D

290.000 VND

260.000 VND

10%Ke-coc-danh-rang-Kendax-k1200v

Kệ đựng cốc inox Kendax K1200V

Kệ đựng cốc inox Kendax K1200V

290.000 VND

260.000 VND

10%Ke-coc-danh-rang-Kendax-k1200t

Kệ đựng cốc inox Kendax K1200T

Kệ đựng cốc inox Kendax K1200T

300.000 VND

270.000 VND

91%Ke-coc-danh-rang-Kendax-k2006bd

Kệ đựng cốc inox Kendax K2006BD

Kệ đựng cốc inox Kendax K2006BD

5.500.000 VND

470.000 VND

8%Ke-coc-danh-rang-Kendax-k2006bu

Kệ đựng cốc inox Kendax K2006BU

Kệ đựng cốc inox Kendax K2006BU

490.000 VND

450.000 VND

12%Ke-xa-phong-inox-Kendax-k5008

Kệ xà phòng inox Kendax K5008

Kệ xà phòng inox Kendax K5008

240.000 VND

210.000 VND

12%Ke-xa-phong-inox-Kendax-k5008a

Kệ xà phòng inox Kendax K5008A

Kệ xà phòng inox Kendax K5008A

250.000 VND

220.000 VND

13%Ke-xa-phong-inox-Kendax-k6108n

Kệ xà phòng inox Kendax K6108

Kệ xà phòng inox Kendax K6108

220.000 VND

190.000 VND

18%Ke-xa-phong-inox-Kendax-k6208

Kệ xà phòng inox Kendax K6208

Kệ xà phòng inox Kendax K6208

250.000 VND

205.000 VND

12%Ke-xa-phong-inox-Kendax-k6608

Kệ xà phòng inox Kendax K6608

Kệ xà phòng inox Kendax K6608

240.000 VND

210.000 VND

16%Ke-xa-phong-inox-Kendax-k6808

Kệ xà phòng inox Kendax K6808

Kệ xà phòng inox Kendax K6808

250.000 VND

210.000 VND

18%Lo-giay-inox-Kendax-k6110n

Lô giấy inox Kendax K6110

Lô giấy inox Kendax K6110

220.000 VND

180.000 VND

18%Lo-giay-inox-Kendax-k6210

Lô giấy inox Kendax K6210

Lô giấy inox Kendax K6210

220.000 VND

180.000 VND

13%Lo-giay-inox-Kendax-k6610

Lô giấy inox Kendax K6610

Lô giấy inox Kendax K6610

220.000 VND

190.000 VND

10%Lo-giay-inox-Kendax-k6810

Lô giấy inox Kendax K6810

Lô giấy inox Kendax K6810

280.000 VND

250.000 VND

13%Lo-giay-inox-Kendax-k5010

Lô giấy inox Kendax K5010

Lô giấy inox Kendax K5010

220.000 VND

190.000 VND

12%Moc-ao-inox-Kendax-k3008

Móc áo 8 vấu inox Kendax K3008

Móc áo 8 vấu inox Kendax K3008

250.000 VND

220.000 VND

13%Moc-ao-inox-Kendax-k3006

Móc áo 6 vấu inox Kendax K3006

Móc áo 6 vấu inox Kendax K3006

220.000 VND

190.000 VND

10%Moc-ao-inox-Kendax-k5007

Móc áo 7 vấu inox Kendax K5007

Móc áo 7 vấu inox Kendax K5007

280.000 VND

250.000 VND

11%Moc-ao-inox-Kendax-k5006

Móc áo 6 vấu inox Kendax K5006

Móc áo 6 vấu inox Kendax K5006

255.000 VND

225.000 VND

12%Moc-ao-inox-Kendax-k5005

Móc áo 5 vấu inox Kendax K5005

Móc áo 5 vấu inox Kendax K5005

235.000 VND

205.000 VND

15%Vong-treo-khan-inox-Kendax-k6111n

Vòng treo khăn inox Kendax K6111

Vòng treo khăn inox Kendax K6111

190.000 VND

160.000 VND

13%Vong-treo-khan-inox-Kendax-k6211

Vòng treo khăn inox Kendax K6211

Vòng treo khăn inox Kendax K6211

220.000 VND

190.000 VND

13%Vong-treo-khan-inox-Kendax-k6611

Vòng treo khăn inox Kendax K6611

Vòng treo khăn inox Kendax K6611

220.000 VND

190.000 VND

13%Vong-treo-khan-inox-Kendax-k6811

Vòng treo khăn inox Kendax K6811

Vòng treo khăn inox Kendax K6811

220.000 VND

190.000 VND

15%Thanh-vat-khan-inox-Kendax-k6102

Thanh treo khăn inox Kendax K6102

Thanh treo khăn inox Kendax K6102

200.000 VND

170.000 VND

10%Thanh-vat-khan-inox-kendax-k6202

Thanh treo khăn inox Kendax K6202

Thanh treo khăn inox Kendax K6202

280.000 VND

250.000 VND

13%Thanh-vat-khan-inox-kendax-k6201

Thanh treo khăn inox Kendax K6201

Thanh treo khăn inox Kendax K6201

220.000 VND

190.000 VND

13%Thanh-vat-khan-inox-kendax-k6601

Thanh treo khăn inox Kendax K6601

Thanh treo khăn inox Kendax K6601

220.000 VND

190.000 VND

10%Thanh-vat-khan-inox-kendax-k6802

Thanh treo khăn inox Kendax K6802

Thanh treo khăn inox Kendax K6802

280.000 VND

250.000 VND

9%Vat-khan-gian-inox-Kendax-k2215

Vắt khăn giàn inox Kendax K2215

Vắt khăn giàn inox Kendax K2215

530.000 VND

480.000 VND

8%Vat-khan-gian-inox-Kendax-k6215

Vắt khăn giàn inox Kendax K6215

Vắt khăn giàn inox Kendax K6215

490.000 VND

450.000 VND

9%Vat-khan-gian-inox-Kendax-k9115

Vắt khăn giàn inox Kendax K9115

Vắt khăn giàn inox Kendax K9915

540.000 VND

490.000 VND

8%Vat-khan-gian-inox-Kendax-k6615

Vắt khăn giàn inox Kendax K6615

Vắt khăn giàn inox Kendax K6615

490.000 VND

450.000 VND

13%Ke-kinh-phong-tam-Kendax-k6103n

Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax K6103

Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax K6103

290.000 VND

250.000 VND

10%Ke-kinh-phong-tam-Kendax-k6203

Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax K6203

Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax K6203

300.000 VND

270.000 VND

9%Ke-kinh-phong-tam-Kendax-k6603

Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax K6603

Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax K6603

320.000 VND

290.000 VND