• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Kệ kính phòng tắm Kendax

Kệ kính phòng tắm Kendax

Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax K6103

Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax K6103

Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax K6103

290.000 VND250.000 VND

-13%
Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax K6203

Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax K6203

Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax K6203

300.000 VND270.000 VND

-10%
Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax K6603

Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax K6603

Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax K6603

320.000 VND290.000 VND

-9%
Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax K6803

Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax K6803

Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax K6803

350.000 VND320.000 VND

-8%
Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax K8503V

Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax K8503V

Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax K8503V

330.000 VND280.000 VND

-15%
Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax K8503

Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax K8503

Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax K8503

330.000 VND280.000 VND

-15%
Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax KT131

Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax KT131

Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax KT131

300.000 VND250.000 VND

-16%
Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax KT151

Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax KT151

Kệ kính thẳng 1 tầng Kendax KT151

290.000 VND250.000 VND

-13%
Kệ kính thẳng 2 tầng Kendax KT26

Kệ kính thẳng 2 tầng Kendax KT26

Kệ kính thẳng 2 tầng Kendax KT26

600.000 VND550.000 VND

-8%
Kệ kính thẳng 3 tầng Kendax KT36

Kệ kính thẳng 3 tầng Kendax KT36

Kệ kính thẳng 3 tầng Kendax KT36

700.000 VND650.000 VND

-7%
Kệ kính góc 1 tầng Kendax KG131

Kệ kính góc 1 tầng Kendax KG131

Kệ kính góc 1 tầng Kendax KG131

330.000 VND280.000 VND

-15%
Kệ kính góc 1 tầng Kendax KG151

Kệ kính góc 1 tầng Kendax KG151

Kệ kính góc 1 tầng Kendax KG151

330.000 VND280.000 VND

-15%
Kệ kính góc 2 tầng Kendax KG26

Kệ kính góc 2 tầng Kendax KG26

Kệ kính góc 2 tầng Kendax KG26

600.000 VND550.000 VND

-8%
Kệ kính góc 3 tầng Kendax KG36

Kệ kính góc 3 tầng Kendax KG36

Kệ kính góc 3 tầng Kendax KG36

730.000 VND680.000 VND

-6%
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566