• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Kệ đựng đồ inox BAO

Kệ đựng đồ inox BAO

Kệ góc inox hai tầng BAO BN820

Kệ góc inox hai tầng BAO BN820

250x250x400 mm

2.100.000 VND

Kệ inox hai tầng BAO BN720

Kệ inox hai tầng BAO BN720

350x130x400 mm

1.800.000 VND

Kệ inox hai tầng BAO BN650

Kệ inox hai tầng BAO BN650

350x140x380 mm

850.000 VND

Kệ góc hai tầng BAO BN640

Kệ góc hai tầng BAO BN640

250x250x390 mm

850.000 VND

Kệ góc inox 2 tầng BAO BN620

Kệ góc inox 2 tầng BAO BN620

250x250x300 mm

750.000 VND

Kệ góc inox 2 tầng BAO BN520

Kệ góc inox 2 tầng BAO BN520

265x265x400 mm

1.950.000 VND

Kệ inox hai tầng BAO BN420

Kệ inox hai tầng BAO BN420

350x130x410 mm

1.650.000 VND

Kệ góc inox BAO BN610

Kệ góc inox BAO BN610

255x255x30 mm

450.000 VND

Kệ góc inox BAO BN810

Kệ góc inox BAO BN810

250x250x70 mm

1.050.000 VND

Kệ inox thẳng BAO BN710

Kệ inox thẳng BAO BN710

350x130x70 mm

880.000 VND

Kệ góc inox BAO BN910

Kệ góc inox BAO BN910

200x200x85 mm

640.000 VND

Kệ góc inox BAO BN510

Kệ góc inox BAO BN510

265x265x85 mm

950.000 VND

Kệ inox thẳng BAO BN410

Kệ inox thẳng BAO BN410

350x130x80 mm

800.000 VND

Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566