• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn tắm xây Amazon

Bồn tắm xây Amazon

Bồn tắm xây AMAZON TP-6008

Bồn tắm xây AMAZON TP-6008

1600x765x420mm

5.620.000 VND

Bồn tắm xây Amazon TP-6000 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm xây Amazon TP-6000 (ngọc trai galaxy)

1540x1540x450 mm - Acrylic ngọc trai

8.460.000 VND

Bồn tắm xây Amazon TP-6001 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm xây Amazon TP-6001 (ngọc trai galaxy)

1250x1250x450 mm - Acrylic ngọc trai

5.670.000 VND5.230.000 VND

-7%
Bồn tắm xây Amazon TP-6002 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm xây Amazon TP-6002 (ngọc trai galaxy)

1700x750x430 mm - Acrylic ngọc trai

5.150.000 VND

Bồn tắm xây Amazon TP-6003 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm xây Amazon TP-6003 (ngọc trai galaxy)

1800x810x430 mm - Acrylic ngọc trai

6.150.000 VND

Bồn tắm xây Amazon TP-6004 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm xây Amazon TP-6004 (ngọc trai galaxy)

1800x890x450 mm - Acrylic ngọc trai

5.920.000 VND

Bồn tắm xây Amazon TP-6005 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm xây Amazon TP-6005 (ngọc trai galaxy)

1800x890x580 mm - Acrylic ngọc trai

7.380.000 VND

Bồn tắm xây Amazon TP-6006 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm xây Amazon TP-6006 (ngọc trai galaxy)

1500x750x430 mm - Acrylic ngọc trai

4.920.000 VND

Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566