• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn tắm xây Amazon

Bồn tắm xây Amazon

Bồn tắm xây Amazon TP-6000 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm xây Amazon TP-6000 (ngọc trai galaxy)

1540x1540x450 mm - Acrylic ngọc trai

6.390.000 VND5.750.000 VND

-10%
Bồn tắm xây Amazon TP-6001 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm xây Amazon TP-6001 (ngọc trai galaxy)

1250x1250x450 mm - Acrylic ngọc trai

5.670.000 VND4.280.000 VND

-24%
Bồn tắm xây Amazon TP-6002 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm xây Amazon TP-6002 (ngọc trai galaxy)

1700x750x430 mm - Acrylic ngọc trai

5.000.000 VND3.520.000 VND

-29%
Bồn tắm xây Amazon TP-6003 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm xây Amazon TP-6003 (ngọc trai galaxy)

1800x810x430 mm - Acrylic ngọc trai

5.230.000 VND3.950.000 VND

-24%
Bồn tắm xây Amazon TP-6004 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm xây Amazon TP-6004 (ngọc trai galaxy)

1800x890x450 mm - Acrylic ngọc trai

5.835.000 VND4.250.000 VND

-27%
Bồn tắm xây Amazon TP-6005 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm xây Amazon TP-6005 (ngọc trai galaxy)

1800x890x580 mm - Acrylic ngọc trai

6.230.000 VND5.500.000 VND

-11%
Bồn tắm xây Amazon TP-6006 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm xây Amazon TP-6006 (ngọc trai galaxy)

1500x750x430 mm - Acrylic ngọc trai

5.120.000 VND3.520.000 VND

-31%
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566