Bộ phụ kiện Kendax

16%

Bộ phụ kiện phòng tắm inox 201 Kendax K6100M

Bộ phụ kiện inox 201 Kendax K6100M

800.000 VND

670.000 VND

17%

Bộ phụ kiện phòng tắm inox 304 Kendax K6100N

Bộ phụ kiện inox 304 Kendax K6100N

860.000 VND

710.000 VND

15%

Bộ phụ kiện phòng tắm inox 304 Kendax K6200

Bộ phụ kiện inox 304 Kendax K6200

940.000 VND

790.000 VND

19%

Bộ phụ kiện phòng tắm inox 304 Kendax K6600

Bộ phụ kiện inox 304 Kendax K6600

1.050.000 VND

850.000 VND

16%

Bộ phụ kiện phòng tắm inox 304 Kendax K6800

Bộ phụ kiện inox 304 Kendax K6800

1.250.000 VND

1.050.000 VND