Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm

Công ty Ngân Phát xin gửi tới quý khách chương trình : Mua hàng theo gói COMBO, một cách mua hàng thông thái, siêu tiết kiệm. Tuỳ theo mục đích sử dụng, quý khách có thể chọn một trong các gói dưới đây :

COMBO : Mua sen cây nhiệt độ Hàn Quốc tặng vòi rửa lavabo nóng lạnh

Mua 01 bộ Giá  :  9.470.000 vnđ (bát vuông 20×20)Giá : 10.250.000 vnđ (bát vuông 25×25)Giá : 10.750.000 vnđ (bát vuông 30×30)Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 1Sen cây nhiệt độ Mirolin MK-908

TẶNG NGAY

01 vòi rửa

Giá : 1.450.000 vnđMua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 2Vòi nóng lạnh Mirolin MK-302
Mua 01 bộ Giá  :  8.790.000 vnđ (bát tròn 20×20)Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 3Sen cây nhiệt độ Mirolin MK-908

TẶNG NGAY

01 vòi rửa

Giá : 1.450.000 vnđ

Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 4

Vòi nóng lạnh Mirolin MK-302

Mua 01 bộ Giá  :  8.650.000 vnđ (bát vuông 20×20)Giá : 9.450.000 vnđ (bát vuông 25×25)Giá : 9.950.000 vnđ (bát vuông 30×30)Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 5Sen cây nhiệt độ Mirolin 8320

TẶNG NGAY

01 vòi rửa

Giá : 1.450.000 vnđ

Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 6

Vòi nóng lạnh Mirolin MK-302

Mua 01 bộ Giá  :  7.990.000 vnđ (bát tròn 20×20)Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 7Sen cây nhiệt độ Mirolin MK-8320

TẶNG NGAY

01 vòi rửa

Giá : 1.450.000 vnđ

Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 8

Vòi nóng lạnh Mirolin MK-302

Mua 01 bộ Giá  :  7.650.000 vnđ (bát vuông 20×20)Giá : 8.450.000 vnđ (bát vuông 25×25)Giá : 8.950.000 vnđ (bát vuông 30×30)Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 9Sen cây nhiệt độ Mirolin MK-8310

TẶNG NGAY

01 vòi rửa

Giá : 1.450.000 vnđ

Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 10

Vòi nóng lạnh Mirolin MK-302

Mua 01 bộ Giá  :  6.990.000 vnđ (bát tròn 20×20)Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 11Sen cây nhiệt độ Mirolin MK-8310 TẶNG 01 vòi rửa

Giá : 1.450.000 vnđ

Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 12

Vòi nóng lạnh Mirolin MK-302

==============================================================================

COMBO : Mua bếp từ, bếp hồng ngoại TẶNG Máy hút mùi + bộ nồi 03 đáy cao cấp

Gói COMBO 1:

Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 13 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 14 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 15 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 16 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 17 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 18 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 19

____________________________________________________

Gói COMBO 2:

 

Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 20 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 21 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 22 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 23 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 24 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 25 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 26

____________________________________________________

Gói COMBO 3:

Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 27 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 28 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 29 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 30 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 31 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 32 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 33

____________________________________________________

Gói COMBO 4:

Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 34 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 35 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 36 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 37 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 38 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 39 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 40

____________________________________________________

Gói COMBO 5:

Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 41 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 42 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 43 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 44 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 45 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 46 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 47

____________________________________________________

Gói COMBO 6:

Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 48 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 49 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 50 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 51 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 52 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 53 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 54

___________________________________________________________________________________