Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm

Công ty Ngân Phát xin gửi tới quý khách chương trình : Mua hàng theo gói COMBO, một cách mua hàng thông thái, siêu tiết kiệm. Tuỳ theo mục đích sử dụng, quý khách có thể chọn một trong các gói dưới đây :

COMBO : Mua bếp từ, bếp hồng ngoại TẶNG Máy hút mùi + bộ nồi inox 3 đáy cao cấp

Gói COMBO 1:

Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 1 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 2 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 3 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 4 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 5 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 6 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 7

____________________________________________________

Gói COMBO 2:

 

Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 8 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 9 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 10 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 11 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 12 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 13 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 14

____________________________________________________

Gói COMBO 3:

Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 15 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 16 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 17 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 18 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 19 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 20 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 21

____________________________________________________

Gói COMBO 4:

Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 22 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 23 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 24 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 25 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 26 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 27 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 28

____________________________________________________

Gói COMBO 5:

Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 29 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 30 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 31 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 32 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 33 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 34 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 35

____________________________________________________

Gói COMBO 6:

Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 36 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 37 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 38 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 39 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 40 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 41 Mua hàng theo gói COMBO siêu tiết kiệm 42

___________________________________________________________________________________

0983 573 166 0916 950 756

0 sản phẩm

Tổng giá trị: 0 VNĐ