Vách tắm kính theo yêu cầu

Vách kính theo yêu cầu Fendi FDU-1X4

19.890.000 VND

Vách ngăng theo yêu cầu Fendi

Vách ngăn theo yêu cầu Fendi

4.660.000 VND

Vách kính theo yêu cầu Fendi FDV-1X3

Vách kính theo yêu cầu Fendi FDV-1X3

13.720.000 VND

Vách kính theo yêu cầu Fendi FDP-2X2

Vách kính theo yêu cầu Fendi FDP-2X2

11.690.000 VND

Vách kính theo yêu cầu Fendi FDP-1X3

Vách kính theo yêu cầu Fendi FDP-1X3

13.540.000 VND

Vách kính theo yêu cầu Fendi FDG-3X3

Vách kính theo yêu cầu Fendi FDG-3X3

15.620.000 VND

Vách kính theo yêu cầu Fendi FDG-2X4

17.060.000 VND

Vách kính theo yêu cầu Fendi FDG-1X3

Vách kính theo yêu cầu Fendi FDG-1X3

14.930.000 VND

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIU-1X4

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIU-1X4

Bảo hành 05 năm

13.520.000 VND

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIV-1X3

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIV-1X3

Bảo hành 05 năm

9.380.000 VND

Vách kính theo yêu cầu Fendi FKP-1X2

Vách kính theo yêu cầu Fendi FKP-1X2

Bảo hành 05 năm

9.170.000 VND

Vách kính theo yêu cầu Fendi FKP-3X4

Vách kính theo yêu cầu Fendi FKP-3X4

Bảo hành 05 năm

13.020.000 VND

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIP-2X2

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIP-2X2

Bảo hành 05 năm

7.040.000 VND

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIP-1X3

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIP-1X3

Bảo hành 05 năm

8.560.000 VND

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIG-3X3

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIG-3X3

Bảo hành 05 năm

10.060.000 VND

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIG-2X4

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIG-2X4

Bảo hành 05 năm

10.670.000 VND

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIG-1X3

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIG-1X3

Bảo hành 05 năm

9.460.000 VND

Vách tắm kính theo yêu cầu ZKY

giá/m²

830.000 VND

Vách tắm kính theo yêu cầu NP – Bộ thẳng

giá/m²

830.000 VND

Vách tắm kính theo yêu cầu NP – Bộ góc

giá/m²

830.000 VND

Vách tắm kính theo yêu cầu NP – Bộ 2 cạnh

giá/m²

830.000 VND

13%

Vách kính tắm KATO DELUXE – DKT

(900x1200x2130)

52.880.000 VND

46.000.000 VND

13%

Vách kính tắm KATO ECONOMY EKT-01

(1200x1900)

8.630.000 VND

7.500.000 VND

13%

Vách kính tắm KATO CHARMING CKT-02

(450x600x450x1900)

11.040.000 VND

9.600.000 VND

13%

Vách kính tắm KATO CHARMING CKT-01

(800x1200x1900)

11.040.000 VND

9.600.000 VND