• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Quạt thông gió gắn tường Panasonic

Quạt thông gió gắn tường Panasonic

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-15AST

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-15AST

Công suất: 15W - Lỗ chờ: 17.5x17.5 cm

Bỏ Mẫu

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-10EGS1

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-10EGS1

Lỗ chờ: 12,0x12,0 - Made in China

770.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-15EGS1

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-15EGS1

Lỗ chờ: 16,5x16,5 - Made in Thái Lan

930.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-20AL9

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-20AL9

(1_chiều) (Lỗ chờ: 25x25) - Made in Thái Lan

1.000.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-25AL9

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-25AL9

(1_chiều) (Lỗ chờ: 30x30) - Made in Thái Lan

1.105.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-30AL7

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-30AL7

(Lỗ chờ: 35x35 cm) - Made in Thái Lan

2.220.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-20RL7

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-20RL7

(2_chiều) (Lỗ chờ: 25x25) - Made in Thái Lan

1.600.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-25RL7

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-25RL7

(2_chiều) (Lỗ chờ: 30x30) - Made in Thái Lan

1.960.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-30RL6

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-30RL6

(2_chiều) (Lỗ chờ: 35x35) - Made in Thái Lan

2.300.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-20AU9

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-20AU9

(1_chiều) (Lỗ chờ: 25x25) - Made in Thái Lan

800.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-25AU9

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-25AU9

(1_chiều) (Lỗ chờ: 25x25) - Made in Thái Lan

905.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-30AU9

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-30AU9

(Lỗ chờ: 35x35 cm) - Made in Thái Lan

1.470.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-20RG7

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-20RG7

(Lỗ chờ: 25x25 cm) - Made in Thái Lan

1.460.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-25RG7

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-25RG7

(2_Chiều)(Lỗ chờ:30x30)-Made in Thái Lan

1.670.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-30RG7

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-30RG7

(Lỗ chờ: 35x35 cm) - Made in Thái Lan

2.020.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-10BAT1

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-10BAT1

Lỗ chờ: 16x21 - Made in Thái Lan

1.980.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-25AUF1

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-25AUF1

(Lỗ chờ: 30x30 cm) - Made in Thái Lan

1.510.000 VND

Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566