• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn cầu 2 khối xả nhấn Inax

Bồn cầu 2 khối xả nhấn Inax

Bồn cầu hai khối inax C-108A+CW-S15VN/BW1

Bồn cầu hai khối inax C-108A+CW-S15VN/BW1

364 x 735 x 714 mm

4.030.000 VND3.865.000 VND

-4%
Bồn cầu Inax AC-504VWN-2 2 khối

Bồn cầu Inax AC-504VWN-2 2 khối

728 x 396 x 724 (mm)

3.850.000 VND2.890.000 VND

-24%
Bồn cầu Inax C-504VAN-2 2 khối

Bồn cầu Inax C-504VAN-2 2 khối

724x396x728 mm

3.400.000 VND2.690.000 VND

-20%
Bồn cầu Inax AC-504VWN 2 khối

Bồn cầu Inax AC-504VWN 2 khối

756x727x390 mm

3.850.000 VND2.890.000 VND

-24%
Bồn cầu Inax AC-602VN hai khối

Bồn cầu Inax AC-602VN hai khối

721 x 398 x 741 mm

4.360.000 VND3.250.000 VND

-25%
Bồn cầu 2 khối Inax C-504+CW-S32VN

Bồn cầu 2 khối Inax C-504+CW-S32VN

756 x 727x 390mm

5.256.000 VND3.960.000 VND

-24%
Bồn cầu 2 khối Inax C-504A-CW-S15VN

Bồn cầu 2 khối Inax C-504A-CW-S15VN

733 x 390 x 756mm

4.940.000 VND4.465.000 VND

-9%
Bồn cầu 2 khối Inax AC-504A+CW-S32VN

Bồn cầu 2 khối Inax AC-504A+CW-S32VN

733 x 390 x 756mm

6.160.000 VND5.540.000 VND

-10%
Bồn cầu Inax AC-832VN hai khối xả nhấn

Bồn cầu Inax AC-832VN hai khối xả nhấn

7.460.000 VND5.550.000 VND

-25%
Bồn cầu Inax C-108VA + nắp rửa cơ CW-S15VN

Bồn cầu Inax C-108VA + nắp rửa cơ CW-S15VN

364 x 735 x 714 mm

3.680.000 VND3.213.000 VND

-12%
Bồn cầu Inax AC-4005 + nắp rửa cơ CW-S15VN

Bồn cầu Inax AC-4005 + nắp rửa cơ CW-S15VN

518 x 780 x 618 mm

18.520.000 VND14.751.000 VND

-20%
Bồn cầu Inax AC-907VN 2 khối xả nhấn

Bồn cầu Inax AC-907VN 2 khối xả nhấn

390 x 720 x 802 mm

6.650.000 VND

Bồn cầu Inax AC-808VN 2 khối xả nhấn

Bồn cầu Inax AC-808VN 2 khối xả nhấn

370 x 740 x 794 mm

4.770.000 VND4.163.000 VND

-12%
Bồn cầu Inax AC-504VAN 2 khối xả nhấn

Bồn cầu Inax AC-504VAN 2 khối xả nhấn

733 x 390 x 756mm

3.980.000 VND2.990.000 VND

-24%
Bồn cầu Inax C-504VAN 2 khối xả nhấn- Nắp đóng êm ái

Bồn cầu Inax C-504VAN 2 khối xả nhấn- Nắp đóng êm ái

365 x 750 x 740 mm

3.400.000 VND2.690.000 VND

-20%
Bồn cầu Inax C-504VWN 2 khối xả nhấn (Không van)

Bồn cầu Inax C-504VWN 2 khối xả nhấn (Không van)

365 x 750 x 740 mm

3.320.000 VND2.610.000 VND

-21%
Bồn cầu Inax C-306VAN 2 khối xả nhấn (Nắp êm)

Bồn cầu Inax C-306VAN 2 khối xả nhấn (Nắp êm)

386x730x788 mm

3.110.000 VND2.807.000 VND

-9%
Bồn cầu Inax C-306VA 2 khối xả nhấn (Nắp thường)

Bồn cầu Inax C-306VA 2 khối xả nhấn (Nắp thường)

386x730x788 mm

2.880.000 VND2.579.000 VND

-10%
Bồn cầu Inax C-907VN 2 khối xả nhấn

Bồn cầu Inax C-907VN 2 khối xả nhấn

390 x 720 x 802 mm

6.385.000 VND

Bồn cầu Inax C-306VPT 2 khối xả nhấn (Thoát ngang)

Bồn cầu Inax C-306VPT 2 khối xả nhấn (Thoát ngang)

386x730x788 mm - Thoát ngang

3.270.000 VND

1 2
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566