• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn cầu 2 khối xả nhấn Inax

Bồn cầu 2 khối xả nhấn Inax

Bồn cầu Inax AC-4005 +nắp rửa cơ CW-S15VN

Bồn cầu Inax AC-4005 +nắp rửa cơ CW-S15VN

518 x 780 x 618 mm

17.640.000 VND13.230.000 VND

-25%
Bồn cầu Inax AC-3003 + nắp rửa cơ CW-S15VN

Bồn cầu Inax AC-3003 + nắp rửa cơ CW-S15VN

478 x 800 x 705 mm

16.175.000 VND

Bồn cầu Inax AC-907 + nắp rửa cơ CW-S15VN

Bồn cầu Inax AC-907 + nắp rửa cơ CW-S15VN

390 x 720 x 802 mm

7.655.000 VND

Bồn cầu Inax AC-907VN 2 khối xả nhấn

Bồn cầu Inax AC-907VN 2 khối xả nhấn

390 x 720 x 802 mm

6.650.000 VND

Bồn cầu Inax AC-808VN 2 khối xả nhấn

Bồn cầu Inax AC-808VN 2 khối xả nhấn

370 x 740 x 794 mm

4.320.000 VND

Bồn cầu Inax AC-504VAN 2 khối xả nhấn

Bồn cầu Inax AC-504VAN 2 khối xả nhấn

733 x 390 x 756mm

3.440.000 VND

Bồn cầu Inax AC-504VWN 2 khối xả nhấn

Bồn cầu Inax AC-504VWN 2 khối xả nhấn

733 x 390 x 756mm

3.320.000 VND

Bồn cầu Inax C-907VN 2 khối xả nhấn

Bồn cầu Inax C-907VN 2 khối xả nhấn

390 x 720 x 802 mm

6.385.000 VND

Bồn cầu Inax C-306VPT 2 khối xả nhấn (Thoát ngang)

Bồn cầu Inax C-306VPT 2 khối xả nhấn (Thoát ngang)

386x730x788 mm - Thoát ngang

2.760.000 VND

Email hỗ trợnganphat.ltd@gmail.com Zalo tư vấn0983.750.566