Bộ tủ chậu bán chạy

15%Bộ tủ chậu DADA WX-0133

Bộ tủ chậu DADA WX-0133

800x530mm

14.824.000 VND

12.600.000 VND

15%Bộ tủ chậu DADA CX-806

Bộ tủ chậu DADA CX-806

1000x520mm

23.059.000 VND

19.600.000 VND

15%Bộ tủ chậu DADA CX-815

Bộ tủ chậu DADA CX-815

800x520mm

19.765.000 VND

16.800.000 VND

15%Bộ tủ chậu DADA CX-843

Bộ tủ chậu DADA CX-843

800x520mm

19.765.000 VND

16.800.000 VND

15%

Bộ tủ chậu DADA CX-851

800x500mm

14.824.000 VND

12.600.000 VND

15%Bộ tủ chậu DADA CX-854

Bộ tủ chậu DADA CX-854

800x440mm

16.000.000 VND

13.600.000 VND

15%Bộ tủ chậu DADA WX-0156

Bộ tủ chậu DADA WX-0156

600x460mm

11.765.000 VND

10.000.000 VND

15%

Bộ tủ chậu DADA 9181

600x460mm

12.942.000 VND

11.000.000 VND

14%

Bộ tủ chậu DADA 8211 (inox cao cấp)

800x510mm

17.882.000 VND

15.200.000 VND

15%

Bộ tủ chậu DADA HJ-9135

1200x530mm

24.706.000 VND

21.000.000 VND

15%Bộ tủ chậu DADA HJ-9177

Bộ tủ chậu DADA HJ-9177

800x480mm

16.706.000 VND

14.200.000 VND

15%Bộ tủ chậu DADA 1010

Bộ tủ chậu DADA WX1010

1200 x 510 mm

19.059.000 VND

16.200.000 VND

Bộ tủ chậu DADA A8209

Bộ tủ chậu DADA A8209

800 x 510 mm

11.500.000 VND

10%Tủ chậu lavabo nhựa PVC BROSS 398

Tủ chậu lavabo nhựa PVC BROSS 398

Nhựa PVC chống nước - (800x460)

9.568.000 VND

8.611.000 VND

10%Tủ chậu lavabo nhựa PVC BROSS 2021

Tủ chậu lavabo nhựa PVC BROSS 2021

Nhựa PVC chống nước - (630x500)

9.197.000 VND

8.277.000 VND

10%

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS 2045

Nhựa PVC chống nước - (600x400)

7.654.000 VND

6.888.000 VND

15%

Bộ tủ chậu kính SENLI T920A

Tủ kính cường lực - (920x530)

14.060.000 VND

11.950.000 VND

15%

Bộ tủ chậu kính SENLI T860B

Tủ kính cường lực - (860x530)

11.180.000 VND

9.500.000 VND

15%

Bộ tủ chậu kính SENLI T600C

Tủ kính cường lực - (600x450)

7.650.000 VND

6.500.000 VND

15%

Bộ tủ chậu kính SENLI T620

Tủ kính cường lực - (620x540)

9.530.000 VND

8.100.000 VND