Bộ tủ chậu Acrylic Govern

Bộ tủ chậu Acrylic Govern YKL-H98 Thông số kỹ thuật Kích thước tủ chính: 1100 x 480 x 520 mm Chất liệu : nhựa Acrylic Bộ tủ chậu Acrylic Govern YKL-H92 bao gồm : Tủ chậu chính : Acrylic Tủ phụ : nhựa Acrylic, Chậu rửa : bằng sứ Gương : chống mốc, chịu hơi nước, khung nhựa Acrylic Kệ gương : nhựa Acrylic, liền gương Vòi rửa : đồng mạ crom/Niken, đồng bộ với tủ chậu Bộ xi-phông xả : đồng mạ crom/Ni

Bộ tủ chậu Acrylic Govern YKL-H98

1100 x 480 x 520 mm

29.120.000 VND

Bộ tủ chậu Acrylic Govern YKL-H7

(1200x520) - Made in Malaysia

27.880.000 VND

Bộ tủ chậu Acrylic Govern YKL-H13

(1000x490) - Made in Malaysia

22.710.000 VND

Bộ tủ chậu Acrylic Govern YKL-H16

(995x520) - Made in Malaysia

26.620.000 VND

Bộ tủ chậu Acrylic Govern YKL-H18

(805x470) - Made in Malaysia

19.835.000 VND

Bộ tủ chậu Acrylic Govern YKL-H51

(905x450) - Made in Malaysia

21.265.000 VND

Bộ tủ chậu Acrylic Govern YKL-H92

(950x480) - Made in Malaysia

25.860.000 VND

Bộ tủ chậu Acrylic Govern YKL-H111

(795x445) - Made in Malaysia

22.815.000 VND

Bộ tủ chậu Acrylic Govern YKL-T6.2

(1495x545) - Made in Malaysia

29.960.000 VND

Bộ tủ chậu Acrylic Govern YKL-T13

(500x500) - Made in Malaysia

19.980.000 VND

Bộ tủ chậu Acrylic Govern YKL-T42

(700x510) - Made in Malaysia

20.600.000 VND

Bộ tủ chậu Acrylic Govern YKL-T43

(800x460) - Made in Malaysia

25.500.000 VND

Bộ tủ chậu Acrylic Govern YKL-Z3

(900x450) - Made in Malaysia

22.790.000 VND

Bộ tủ chậu Acrylic Govern YKL-Z6

(900x450) - Made in Malaysia

23.520.000 VND

Bộ tủ chậu Acrylic Govern YKL-Z7

(700x500) - Made in Malaysia

25.850.000 VND

Bộ tủ chậu Acrylic Govern YKL-C52

(1000x480) - Made in Malaysia

29.850.000 VND