Bình nước nóng lạnh Rossi TI

11%Bình nóng lạnh Rossi R30 Ti (Titanium Chống giật)

Bình nóng lạnh Rossi R30 Ti (Titanium Chống giật)

Bình nóng lạnh Rossi R30 Ti

2.200.000 VND

1.940.000 VND

12%Bình nóng lạnh Rossi R20 Ti (Titanium Chống giật)

Bình nóng lạnh Rossi R20 Ti (Titanium Chống giật)

Bình nóng lạnh Rossi R20 Ti

2.050.000 VND

1.790.000 VND

13%Bình nóng lạnh Rossi R15 Ti (Titanium Chống giật)

Bình nóng lạnh Rossi R15 Ti (Titanium Chống giật)

Bình nóng lạnh Rossi R15 Ti

1.950.000 VND

1.690.000 VND