Bình nước nóng lạnh Rossi Pro

11%Bình nóng lạnh ROSSI R15 HQ-PRO (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R15 HQ-PRO (kim cương)

Bình nóng lạnh Rossi R15 HQ-PRO

2.550.000 VND

2.250.000 VND

11%Bình nóng lạnh ROSSI R20 HQ-PRO (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R20 HQ-PRO (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R20 HQ-PRO

2.650.000 VND

2.350.000 VND

10%Bình nóng lạnh ROSSI R30 HQ-PRO (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R30 HQ-PRO (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R30 HQ-PRO

2.800.000 VND

2.500.000 VND

10%Bình nóng lạnh ROSSI R15 DI-PRO (Kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R15 DI-PRO (Kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R15 DI-PRO

2.900.000 VND

2.600.000 VND

10%Bình nóng lạnh ROSSI R20 DI-PRO (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R20 DI-PRO (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R20 DI-PRO

3.000.000 VND

2.700.000 VND

9%Bình nóng lạnh ROSSI R30 DI-PRO (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R30 DI-PRO (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R30 DI-PRO

3.150.000 VND

2.850.000 VND