Bình nước nóng lạnh Rossi IS

15%Bình nóng lạnh Rossi R50-IS (thanh đốt siêu bền)

Bình nóng lạnh Rossi R50-IS (thanh đốt siêu bền)

Bình nóng lạnh ROSSI R50-IS

4.390.000 VND

3.690.000 VND

13%Bình nóng lạnh Rossi R100-IS (thanh đốt siêu bền)

Bình nóng lạnh Rossi R100-IS (thanh đốt siêu bền)

Bình nóng lạnh ROSSI R100-IS

7.690.000 VND

6.690.000 VND