Bình nước nóng lạnh Rossi HQ

18%Bình nóng lạnh Rossi R20 HQ (Titanium Tiết kiệm điện)

Bình nóng lạnh Rossi R30 HQ (Titanium Tiết kiệm điện)

Bình nóng lạnh Rossi R30 HQ

2.500.000 VND

2.030.000 VND

20%Bình nóng lạnh Rossi R20 HQ (Titanium Tiết kiệm điện)

Bình nóng lạnh Rossi R20 HQ (Titanium Tiết kiệm điện)

Bình nóng lạnh Rossi R20 HQ

2.350.000 VND

1.880.000 VND

20%Bình nóng lạnh Rossi R20 HQ (Titanium Tiết kiệm điện)

Bình nóng lạnh Rossi R15 HQ (Titanium Tiết kiệm điện)

Bình nóng lạnh Rossi R15 HQ

2.250.000 VND

1.780.000 VND