Bình nước nóng lạnh Rossi DI

17%Bình nóng lạnh ROSSI R15 DI (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R15 DI (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R15 DI

2.500.000 VND

2.070.000 VND

16%Bình nóng lạnh ROSSI R20 DI (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R20 DI (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R20 DI

2.600.000 VND

2.170.000 VND

15%Bình nóng lạnh ROSSI R30 DI (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R30 DI (kim cương)

Bình nóng lạnh ROSSI R30 DI

2.750.000 VND

2.320.000 VND