Bình nóng lạnh Ariston Slim

10%Bình nóng lạnh Ariston 20L Slim2 20R

Bình nóng lạnh Ariston 20L Slim2 20R

704x282x301 mm

3.650.000 VND

3.250.000 VND

10%binh-nong-lanh-ariston-SLIM2-20-RS

Bình nóng lạnh Ariston Slim 20L 20RS

704x282x301 mm

3.850.000 VND

3.430.000 VND

17%Bình nóng lạnh Ariston SLim 30 ST B

Bình nóng lạnh Ariston SLim 30 ST B

757 x 341 x 331 mm

4.100.000 VND

3.403.000 VND

17%Bình nóng lạnh Ariston SLim 30 ST

Bình nóng lạnh Ariston SLim 30 ST

757 x 341 x 331 mm

4.250.000 VND

3.525.000 VND

16%

Bình nóng lạnh Ariston 30 lít SLIM SL 30QH

Bình chứa kép, nóng nhanh, đèn báo, chống giật, tiết kiệm điện

3.960.000 VND

3.300.000 VND

5%Bình nóng lạnh Ariston SLIM ELECTRONIC 30 QH

Bình nóng lạnh Ariston SLIM ELECTRONIC SLE 30 QH

Ariston SLIM điện tử

4.750.000 VND

4.470.000 VND

Bình nóng lạnh Ariston SLIM 30B

Bình nóng lạnh Ariston SLIM 30B

3.660.000 VND