Bình Ferroli Lamborghini

6%Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-X15

Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-X15

Titanium tráng bạc, chống giật ELCB, van xả cặn, tiết kiệm điện

3.160.000 VND

2.960.000 VND

5%

Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-X20

Titanium tráng bạc, chống giật ELCB, van xả cặn, tiết kiệm điện

3.390.000 VND

3.190.000 VND

5%Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-X30

Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-X30

Titanium tráng bạc, chống giật ELCB, van xả cặn, tiết kiệm điện

3.660.000 VND

3.460.000 VND

6%Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-C15

Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-C15

Titanium, chống giật ELCB, van xả cặn, tiết kiệm điện

2.920.000 VND

2.720.000 VND

6%Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-C20

Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-C20

Titanium, chống giật ELCB, van xả cặn, tiết kiệm điện

3.100.000 VND

2.900.000 VND

9%Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-C30

Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-C30

Titanium, chống giật ELCB, van xả cặn, tiết kiệm điện

3.320.000 VND

3.020.000 VND

7%Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-T15

Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-T15

Titanium, chống giật ELCB, van xả cặn

2.680.000 VND

2.480.000 VND

6%Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-T20

Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-T20

Titanium, chống giật ELCB, van xả cặn

2.860.000 VND

2.660.000 VND

6%Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-T30

Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-T30

Titanium, chống giật ELCB, van xả cặn

3.040.000 VND

2.840.000 VND