Amazon TPA-60TD

14%Máy xông hơi ướt Amazon TPA-60TD (6.0 kw-van xả thông minh)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-60TD (6.0 kw-van xả tự động)

Công suất: 6 Kw, Thể tích phù hợp: 6 - 8 m3

8.550.000 VND

7.330.000 VND