Amazon TPA-120TD

20%Máy xông hơi ướt Amazon TPA-120TD (12.0 kw-van xả tự động)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-120TD (12.0kw-van tự động)

Công suất: 12 Kw, Thể tích phù hợp: 15 - 18 m3

16.600.000 VND

13.260.000 VND