Amazon TPA-105TD

19%Máy xông hơi ướt Amazon TPA-105TD (10.5 kw-van xả tự động)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-105TD (10.5kw-van tự động)

Công suất: 10.5 Kw, Thể tích phù hợp: 12 - 15 m3

14.990.000 VND

12.000.000 VND