Amazon TP-60

15%

Máy xông hơi khô Amazon TP-60 (6.0 kw)

06 KW - Thể tích : 06 - 07 m³

7.360.000 VND

6.255.000 VND