Amazon Steam Heirva GT-40

Máy xông hơi ướt Amazon Steam Heirva GT-40

Máy xông hơi ướt Amazon Steam Heirva GT-40

Công suất: 4.0 Kw, Thể tích phù hợp: 3 - 4 m3

Liên hệ