Amazon Steam Heirva GT-30

Máy xông hơi ướt Amazon Steam Heirva GT-30

Máy xông hơi ướt Amazon Steam Heirva GT-30

Công suất: 3.0 Kw, Thể tích phù hợp: 2 - 3 m3

Liên hệ