Đèn LED OSRAM

15%Đèn Led âm trần Downlight OSRAM chóa bằng LEDCOMFO DL 9W/6500K

Đèn Led OSRAM âm trần LedComfo Downlight DL 9W/6500K

Ánh sáng trắng (ban ngày)

405.000 VND

344.000 VND

15%Đèn Led âm trần Downlight OSRAM chóa bằng LEDCOMFO DL 5W/6500K

Đèn Led OSRAM âm trần LedComfo Downlight DL 5W/6500K

Ánh sáng trắng (ban ngày)

280.000 VND

238.000 VND

15%Đèn Led âm trần Downlight OSRAM chóa bằng LEDCOMFO DL 3W/6500K

Đèn Led OSRAM âm trần LedComfo Downlight DL 3W/6500K

Ánh sáng trắng (ban ngày)

225.000 VND

191.000 VND

15%Đèn Led âm trần Downlight OSRAM chóa bằng LEDCOMFO DL 3W/2700K

Đèn Led OSRAM âm trần LedComfo Downlight DL 3W/2700K

Ánh sáng vàng (trắng ấm)

225.000 VND

191.000 VND

15%Đèn tuýp LED OSRAM 1.2m ST8-HA4-210 21W/840

Đèn tuýp LED OSRAM 1.2m ST8-HA4-210 21W/840

Ánh sáng trắng lạnh

250.000 VND

212.000 VND

15%Đèn tuýp LED OSRAM 1.2m ST8-HA4-210 21W/865

Đèn tuýp LED OSRAM 1.2m ST8-HA4-210 21W/865

Ánh sáng trắng (ban ngày)

250.000 VND

212.000 VND

15%Đèn tuýp LED OSRAM 1.2m ST8-HV4-170 18W/840

Đèn tuýp LED OSRAM 1.2m ST8-HV4-170 18W/840

Ánh sáng trắng lạnh

250.000 VND

212.000 VND

15%Đèn tuýp LED OSRAM 0.6m ST8-HA2-100 10W/840

Đèn tuýp LED OSRAM 0.6m ST8-HA2-100 10W/840

Ánh sáng trắng lạnh

171.000 VND

145.000 VND

15%Đèn tuýp LED OSRAM 0.6m ST8V 8.9W/865

Đèn tuýp LED OSRAM 0.6m ST8V 8.9W/865

Ánh sáng trắng (ban ngày)

171.000 VND

145.000 VND

15%Đèn tuýp LED OSRAM 0.6m ST8-HV2-070 8W/840

Đèn tuýp LED OSRAM 0.6m ST8-HV2-070 8W/840

Ánh sáng trắng lạnh

171.000 VND

145.000 VND

15%Đèn LED OSRAM bóng tròn Bulb LS CLA100 12W/827

Đèn LED OSRAM bóng tròn Bulb LS CLA100 12W/827

Ánh sáng vàng (trắng ấm)

161.000 VND

136.000 VND

14%Đèn LED OSRAM bóng tròn Bulb LS CLA60 9.5W/765

Đèn LED OSRAM bóng tròn Bulb LS CLA60 9.5W/765

Ánh sáng trắng (ban ngày)

127.000 VND

108.000 VND

14%Đèn LED OSRAM bóng tròn Bulb LS CLA60 9.5W/730

Đèn LED OSRAM bóng tròn Bulb LS CLA60 9.5W/730

Ánh sáng vàng (trắng ấm)

127.000 VND

108.000 VND

15%Đèn LED OSRAM bóng tròn Bulb LS CLA60 9W/865

Đèn LED OSRAM bóng tròn Bulb LS CLA60 9W/865

Ánh sáng trắng (ban ngày)

112.000 VND

95.000 VND

15%Đèn LED OSRAM bóng tròn Bulb LS CLA60 9W/827

Đèn LED OSRAM bóng tròn Bulb LS CLA60 9W/827

Ánh sáng vàng (trắng ấm)

112.000 VND

95.000 VND

15%Đèn LED OSRAM bóng tròn Bulb LS CLA40 6W/865

Đèn LED OSRAM bóng tròn Bulb LS CLA40 6W/865

Ánh sáng trắng (ban ngày)

89.000 VND

75.000 VND

15%Đèn LED OSRAM bóng tròn Bulb LS CLA40 6W/827

Đèn LED OSRAM bóng tròn Bulb LS CLA40 6W/827

Ánh sáng vàng (trắng ấm)

89.000 VND

75.000 VND

15%Đèn LED OSRAM bóng tròn Bulb LS CLA25 4W/865

Đèn LED OSRAM bóng tròn Bulb LS CLA25 4W/865

Ánh sáng trắng (ban ngày)

83.000 VND

70.000 VND

15%Đèn LED OSRAM bóng tròn Bulb LS CLA25 4W/827

Đèn LED OSRAM bóng tròn Bulb LS CLA25 4W/827

Ánh sáng trắng ấm

83.000 VND

70.000 VND