• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bình nóng lạnh » Bình nóng lạnh Funiki

Bình nóng lạnh Funiki

Bình nóng lạnh FUNIKI HP30 (30L)

Bình nóng lạnh FUNIKI HP30 (30L)

447 x 370 x 447 mm

2.550.000 VND1.890.000 VND

-25%
Bình nóng lạnh FUNIKI HP20 (20L)

Bình nóng lạnh FUNIKI HP20 (20L)

400x327x400mm

2.450.000 VND1.780.000 VND

-27%
Bình nóng lạnh FUNIKI HP15 (15L)

Bình nóng lạnh FUNIKI HP15 (15L)

360 x 308 x 360 mm

2.350.000 VND1.650.000 VND

-29%
Bình nóng lạnh FUNIKI HP31S (31L)

Bình nóng lạnh FUNIKI HP31S (31L)

680 x 310 x 310 mm

2.700.000 VND2.090.000 VND

-22%
Bình nóng lạnh FUNIKI HP25 (25L)

Bình nóng lạnh FUNIKI HP25 (25L)

650 x 286 x 290 mm

2.600.000 VND1.990.000 VND

-23%
Bình nóng lạnh FUNIKI HP21S (21L)

Bình nóng lạnh FUNIKI HP21S (21L)

575 x 290 x 285 mm

2.570.000 VND1.900.000 VND

-26%
Bình nóng lạnh FUNIKI HP16S (16L)

Bình nóng lạnh FUNIKI HP16S (16L)

465 x 290 x 285 mm

2.520.000 VND1.850.000 VND

-26%
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566