Uncategorized

INAX – Khuyến mãi mùa xuân 2018 (Từ 8/3/2018 đến 31/3/2018)

INAX - Khuyến mãi mùa xuân 2018 - banner 1

(Áp dụng từ 8/3/2018 đến 31/3/2018)

I. GÓI KHUYẾN MÃI : BỒN CẦU KẾT HỢP NẮP RỬA THÔNG MINH

INAX - Khuyến mãi mùa xuân 2018 - Bồn cầu thông minh

Bảng giá chi tiết

Bồn cầu Nắp rửa Shower Toilet Giá bình thường Giá khuyến mãi
 AC-900R  CW-H17VN  13.400.000 8.990.000
 C-108VA  CW-S15VN  3.340.000 2.935.000

II. GÓI KHUYẾN MÃI : BỒN CẦU MỘT KHỐI  + VÒI XỊT

INAX - Khuyến mãi mùa xuân 2018 - AC-939VN+CF-102

Bảng giá Khuyến Mãi chi tiết khi mua kết hợp Bồn cầu một khối + Vòi xịt Toilet :

Bồn cầu Vòi xịt Toilet Giá bình thường Giá khuyến mãi
 AC-939VN  CF-102M  7.160.000 5.670.000
 AC-939VN  CF-102A  7.070.000 5.605.000
AC-959VAN  CF-102M  5.860.000 4.920000
 AC-959VAN  CF-102A 5.770.000 4.855.000
 AC-909VRN  CF-102M 9.210.000 7.520.000
 AC-909VRN CF-102A 9.120.000 7.455.000
 AC-909VRN-1  CF-102M 9.110.000 7.470.000
 AC-909VRN-1 CF-102A  9.020.000 7.405.000
 AC-918VRN  CF-102M 8.460.000 6.780.000
AC-918VRN CF-102A 8.370.000 6.715.000
AC-918VRN-1 CF-102M 8.330.000 6.690.000
AC-918VRN-1 CF-102A 8.240.000 6.625.000
AC-1008VRN CF-102M 10.910.000 8.280.000
AC-1008VRN CF-102A 10.820.000 8.215.000
AC-1017VRN CF-102M 10.710.000 8.150.000
AC-1017VRN CF-102A 10.620.000 8.085.000

III.GÓI KHUYẾN MÃI: BỒN CẦU  + CHẬU RỬA MẶT

INAX - Khuyến mãi mùa xuân 2018 - Gói bồn cầu + Chậu rửa mặt

Bảng giá khuyến mãi chi tiết của gói Bồn cầu + Chậu rửa lavabo :

Bồn cầu Chậu rửa lavabo Giá bình thường Giá khuyến mãi
 AC-808VN  L-288V  4.860.000 4.175.000
 AC-838VN  L-288V  4.660.000 4.020.000
AC-700VAN L-288V 4.430.000 3.975.000
AC-700VAN Không 3.560.000 3.225.000
C-108VA (Nắp thường) L-280V   2.370.000 2.255.000
C-108VAN (Nắp êm) L-280V  2.605.000 2.380.000
C-108VA (Nắp thường) L-282V 2.450.000 2.330.000
 C-108VAN (Nắp êm) L-282V 2.685.000 2.455.000
C-108VA (Nắp thường) L-284V  2.560.000 2.420.000
C-108VAN (Nắp êm) L-284V  2.795.000 2.545.000

IV. GÓI KHUYẾN MÃI: CHẬU RỬA MẶT LAVABO

Chi tiết giá Khuyến mãi , vui lòng xem tại link dưới đây : Giá khuyến mãi chậu rửa mặt Inax

V. GÓI KHUYẾN MÃI: SEN TẮM , VÒI RỬA

Chi tiết giá Khuyến mãi , vui lòng xem tại link dưới đây :

Ý kiến của bạn

*


*