Thái dương năng

20%Thái dương năng Sơn Hà Eco 140L

Thái dương năng Sơn Hà Eco 140L

1260x1964x1260(14 ống)

6.500.000 VND

5.200.000 VND

20%Thái dương năng Sơn Hà Eco 160L

Thái dương năng Sơn Hà Eco 160L

1420x1964x1260(16 ống)

6.950.000 VND

5.560.000 VND

20%Thái dương năng Sơn Hà Eco 180L

Thái dương năng Sơn Hà Eco 180L

1580x1964x1260(18 ống)

7.600.000 VND

6.080.000 VND

20%Thái dương năng Sơn Hà Eco 200L

Thái dương năng Sơn Hà Eco 200L

1740x1964x1260(20 ống)

8.637.500 VND

6.910.000 VND

20%Thái dương năng Sơn Hà Eco 240L

Thái dương năng Sơn Hà Eco 240L

2060x1964x1260(24 ống)

10.112.500 VND

8.090.000 VND

20%Thái dương năng Sơn Hà Gold 140L

Thái dương năng Sơn Hà Gold 140L

1260x1983x1304( 14 ống)

6.625.000 VND

5.300.000 VND

20%Thái dương năng Sơn Hà Gold 160L

Thái dương năng Sơn Hà Gold 160L

1420x1983x1340(16 ống)

7.137.500 VND

5.710.000 VND

20%Thái dương năng Sơn Hà Gold 180L

Thái dương năng Sơn Hà Gold 180L

1580x1983x1304(18 ống)

7.850.000 VND

6.280.000 VND

20%Thái dương năng Sơn Hà Gold 200L

Thái dương năng Sơn Hà Gold 200L

1740x1983x1304(20 ống)

8.887.500 VND

7.110.000 VND

20%Thái dương năng Sơn Hà Gold 240L

Thái dương năng Sơn Hà Gold 240L

2060x1983x1304(24 ống)

10.400.000 VND

8.320.000 VND

20%Thái dương năng Sơn Hà Gold 300L

Thái dương năng Sơn Hà Gold 300L

2380x1983x1304(28 ống)

11.587.500 VND

9.270.000 VND

20%Thái dương năng Sơn Hà TiTan 180L

Thái dương năng Sơn Hà TiTan 180L

1510x1983x1304( 16 ống)

13.450.000 VND

10.760.000 VND

20%Thái dương năng Sơn Hà TiTan 200L

Thái dương năng Sơn Hà TiTan 200L

1670x1983x1304(18 ống)

14.600.000 VND

11.680.000 VND

20%Thái dương năng Sơn Hà TiTan 220L

Thái dương năng Sơn Hà TiTan 220L

1830x1983x1304(20 ống)

15.887.500 VND

12.710.000 VND

20%Thái dương năng Sơn Hà TiTan 260L

Thái dương năng Sơn Hà TiTan 260L

2150x1983x1304(24 ống)

18.425.000 VND

14.740.000 VND

20%Thái dương năng Sơn Hà TiTan 320L

Thái dương năng Sơn Hà TiTan 320L

2470x1983x1304( 28 ống)

20.962.500 VND

16.770.000 VND

8%Máy nước nóng năng lượng Ariston Eco 1614 Mái bằng (14 ống Ø47-116L)

Máy nước nóng năng lượng Ariston Eco 1614 Mái bằng (14 ống Ø47-116L)

Ariston Eco Tubo 1614 (116L) Lắp đặt mái bằng

9.150.000 VND

8.350.000 VND

8%Giàn năng lượng Ariston Eco 1614F Mái nghiêng (14 ống Ø47-116L)

Giàn năng lượng Ariston Eco 1614F Mái nghiêng (14 ống Ø47-116L)

Ariston Eco Tubo 1614F (116L) Lắp mái nghiêng

9.150.000 VND

8.350.000 VND

Giàn năng lượng Ariston Eco 1616 Mái bằng (16 ống Ø47-132L)

Ariston Eco Tubo 1616 (132L) Lắp đặt mái bằng

9.950.000 VND

9.950.000 VND

Giàn năng lượng Ariston Eco 1616F Mái nghiêng (16 ống Ø47-132L)

Ariston Eco Tubo 1616F (132L ) Lắp mái nghiêng

9.950.000 VND

9.950.000 VND

7%Giàn năng lượng Ariston Eco 1812 Mái bằng (12 ống Ø58 – 150L)

Giàn năng lượng Ariston Eco 1812 Mái bằng (12 ống Ø58 – 150L)

Ariston Eco Tubo 1812 (150L) Lắp đặt mái bằng

11.425.000 VND

10.525.000 VND

7%Giàn năng lượng Ariston Eco 1814 Mái bằng (14 ống Ø58 – 175L)

Giàn năng lượng Ariston Eco 1814 Mái bằng (14 ống Ø58 – 175L)

Ariston Eco Tubo 1814 (175L) Lắp đặt mái bằng

12.600.000 VND

11.600.000 VND

7%Giàn năng lượng Ariston Eco 1816 Mái bằng (16 ống Ø58 – 200L)

Giàn năng lượng Ariston Eco 1816 Mái bằng (16 ống Ø58 – 200L)

Ariston Eco Tubo 1816 (200L) Lắp đặt mái bằng

14.050.000 VND

13.050.000 VND

7%Giàn năng lượng Ariston Eco 1820 Mái bằng (20 ống Ø58 – 250L)

Giàn năng lượng Ariston Eco 1820 Mái bằng (20 ống Ø58 – 250L)

Ariston Eco Tubo 1820 (250L) Lắp đặt mái bằng

16.350.000 VND

15.150.000 VND

6%Giàn năng lượng Ariston Eco 1824 Mái bằng (24 ống Ø58 – 300L)

Giàn năng lượng Ariston Eco 1824 Mái bằng (24 ống Ø58 – 300L)

Ariston Eco Tubo 1824 (300L) Lắp đặt mái bằng

18.850.000 VND

17.550.000 VND

5%Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston tấm phẳng đơn 150L mái bằng

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston tấm phẳng đơn 150L mái bằng

Ariston KAIROS 150L Lắp đặt mái bằng

35.650.000 VND

33.650.000 VND

2%Máy nước nóng năng lượng Ariston tấm phẳng đơn 150L mái nghiêng

Máy nước nóng năng lượng Ariston tấm phẳng đơn 150L mái nghiêng

Ariston KAIROS 150L Lắp đặt mái nghiêng

36.050.000 VND

35.050.000 VND

5%Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston tấm phẳng đơn 200L mái bằng

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston tấm phẳng đơn 200L mái bằng

Ariston KAIROS 200L Lắp đặt mái bằng

39.350.000 VND

37.350.000 VND

2%Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston tấm phẳng đơn 200L mái nghiêng

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston tấm phẳng đơn 200L mái nghiêng

Ariston KAIROS 200L Lắp đặt mái nghiêng

39.750.000 VND

38.750.000 VND

1%Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston tấm phẳng đôi 200L mái bằng

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston tấm phẳng đôi 200L mái bằng

Ariston KAIROS 200L Lắp đặt mái bằng

50.950.000 VND

49.950.000 VND

3%Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston tấm phẳng đôi 200L mái nghiêng

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston tấm phẳng đôi 200L mái nghiêng

Ariston KAIROS 200L Lắp đặt mái nghiêng

51.350.000 VND

49.350.000 VND

1%Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston 300L mái bằng

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston 300L mái bằng

Ariston KAIROS 300L Lắp đặt mái bằng

59.200.000 VND

58.200.000 VND

2%Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston tấm phẳng đôi 300L mái nghiêng

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston tấm phẳng đôi 300L mái nghiêng

Ariston KAIROS 300L Lắp đặt mái nghiêng

59.600.000 VND

58.100.000 VND

15%Máy nước nóng năng lượng mặt trời H’STRONG HSF 180L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời H’STRONG HSF 180L

số người dùng 4 -5

40.000.000 VND

34.000.000 VND

14%Máy nước nóng năng lượng mặt trời H’STRONG HSF 300L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời H’STRONG HSF 300L

số người dùng 6 - 8

68.000.000 VND

58.000.000 VND

20%Máy nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo MK 360L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo MK 360L

Máy nước nóng Kangaroo MK 360L

58.250.000 VND

46.500.000 VND

20%Máy nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo MK 200L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo MK 200L

Máy nước nóng Kangaroo MK 200L

45.650.000 VND

36.100.000 VND

9%Máy nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo SK 58/30-360L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo SK 58/30-360L

Máy nước nóng Kangaroo SK 58/30-360L

21.850.000 VND

19.850.000 VND

5%Máy nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo SK 58/25-300L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo SK 58/25-300L

Máy nước nóng Kangaroo SK 58/25-300L

17.850.000 VND

16.850.000 VND

5%Máy nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo SK 58/20-240L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo SK 58/20-240L

Máy nước nóng Kangaroo SK 58/20-240L

16.800.000 VND

15.800.000 VND