Tay vịn phòng tắm

980.64.432(1483)

Tay vịn HAFELE 980.64.432

1.483.000 VND

980.64.422(2134)

Tay vịn có giá đựng xà phòng HAFELE 980.64.422

2.134.000 VND

18%tay-vin-phong-tam-rovely-TH064

Tay vịn phòng tắm Rovely TH064

Tay vịn phòng tắm Rovely TH064

220.000 VND

180.000 VND

10%Tay vịn phòng tắm inox Đình Quốc DQ5200

Tay vịn phòng tắm inox Đình Quốc DQ5200

Đình Quốc DQ5200

430.000 VND

386.000 VND

17%Tay-vin-phong-tam-inox-TL-20

Tay vịn ngắn Tùng Lâm TL-20

Tùng Lâm TL-20

390.000 VND

320.000 VND

19%Tay-vin-phong-tam-inox-TL-30

Tay vịn phòng tắm Tùng Lâm TL 30

Tùng Lâm TL 30

560.000 VND

450.000 VND

13%GB100V

Tay vịn phòng tắm Inox Caesar GB100V dành cho người khuyết tật

Inox - 765 x 150 x 260 mm

2.366.000 VND

2.057.000 VND

13%GB102V

Tay vịn phòng tắm Inox Caesar GB102V dành cho người khuyết tật

Inox - 698 x 750 mm

1.253.000 VND

1.089.000 VND

13%GB104V

Tay vịn phòng tắm Inox Caesar GB104V dành cho người khuyết tật

Inox - 750 x 750 mm

1.202.000 VND

1.045.000 VND

13%GB135V

Tay vịn phòng tắm Inox Caesar GB135V dành cho người khuyết tật

Inox - 400 x 400 mm

772.000 VND

671.000 VND

13%GB131V

Tay vịn phòng tắm Inox Caesar GB131V dành cho người khuyết tật

Inox - 700 mm

684.000 VND

594.000 VND