Bình nóng lạnh Ferroli 30l

9%verdise

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-SE 30L

Thanh nhiệt tráng bạc, chống khuẩn

3.400.000 VND

3.090.000 VND

15%binh-nong-lanh-ferroli-verdi-ae

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-AE 30L (Thanh đốt siêu bền)

Tiết kiệm điện, chống giật ELCB, đèn LED, van xả cặn, titanium

3.300.000 VND

2.800.000 VND

14%binh-nong-lanh-ferroli-verdi-te

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-TE 30L (03 công suất)

Tiết kiệm điện, chống giật ELCB, van xả cặn, titanium

3.100.000 VND

2.640.000 VND

15%Binh-nong-lanh-ferroli-QQEvo-ae1

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo AE 30L (Chống giật, Chống bám cặn)

Titanium, chống giật ELCB, van xả cặn

3.000.000 VND

2.550.000 VND

5%Binh-nong-lanh-Lamborghini-FORZA-LF-X

Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-X30

Titanium tráng bạc, chống giật ELCB, van xả cặn, tiết kiệm điện

3.660.000 VND

3.460.000 VND

9%Binh-nong-lanh-Lamborghini-FORZA-LF-C

Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-C30

Titanium, chống giật ELCB, van xả cặn, tiết kiệm điện

3.320.000 VND

3.020.000 VND

6%Binh-nong-lanh-Lamborghini-FORZA-LF-T

Bình nóng lạnh Lamborghini Forza LF-T30

Titanium, chống giật ELCB, van xả cặn

3.040.000 VND

2.840.000 VND

15%ferroli-duetto-d-30l

Bình nóng lạnh Ferroli DUETTO QQ D 30L (Điện tử)

Titanium, chống giật ELCB, bình 2 ngăn, van xả cặn, đồng hồ

3.790.000 VND

3.220.000 VND

15%ferroli-duetto-am

Bình nóng lạnh Ferroli DUETTO AM 30L (Chống bám cặn)

Thanh đốt siêu bền, chống giật ELCB, tiết kiệm điện, van xả cặn

3.300.000 VND

2.800.000 VND

14%ferroli-duetto-m

Bình nóng lạnh Ferroli DUETTO ME 30L (Chống giật)

Titanium, chống giật ELCB, tiết kiệm điện, van xả cặn

3.150.000 VND

2.680.000 VND

15%ferroli-duetto-m

Bình nóng lạnh Ferroli DUETTO M 30L (2 ngăn)

Titanium, tiết kiệm điện, bình 2 ngăn, van xả cặn

3.000.000 VND

2.550.000 VND

15%tse

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo TSE 30l (Thanh đốt tráng bạc)

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo TSE 30l (Thanh đốt tráng bạc)

3.200.000 VND

2.720.000 VND

15%Binh-nong-lanh-ferroli-QQEvo-ME3

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo ME 30l (Chống giật)

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo ME 30l (Chống giật)

2.730.000 VND

2.320.000 VND

15%Binh-nong-lanh-ferroli-QQEvo-TE2

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo TE 30L (3 công suất Chống giật)

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo TE 30L

2.850.000 VND

2.420.000 VND

14%Binh-nong-lanh-ferroli-QQEvo-M2

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo M 30L (Titanium Chống bám cặn)

Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo M 30L

2.680.000 VND

2.280.000 VND

14%binh-nong-lanh-ferroli-cubo-chong-giat

Bình nóng lạnh Ferroli Cubo E 30L (Titanium Chống giật)

Bình nóng lạnh Ferroli Cubo E 30L

2.670.000 VND

2.270.000 VND

14%binh-nong-lanh-ferroli-cubo

Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 30L (Titanium Nóng nhanh)

Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 30L

2.520.000 VND

2.150.000 VND