Sen cây INAX

Sen cây cao cấp Inax BFV-41S

Made in Vietnam

9.728.000 VND

8.755.000 VND

Sen cây nóng lạnh Inax BFV-50S

Made in Vietnam

11.217.000 VND

10.095.000 VND

Sen cây nóng lạnh Inax BFV-60S

Made in Vietnam

12.589.000 VND

11.330.000 VND

Sen cây âm tường cao cấp Inax BFV-71SEC

Made in Japan

10.300.000 VND

9.270.000 VND

Sen cây âm tường cao cấp Inax BFV-71SEW

Made in Japan

10.300.000 VND

9.270.000 VND

Sen cây cao cấp Inax BFV-71S

Made in Japan

13.734.000 VND

12.360.000 VND

Sen cây âm tường cao cấp Inax BFV-81SEHC

Made in Japan

12.589.000 VND

11.330.000 VND

Sen cây âm tường cao cấp Inax BFV-81SEHW

Made in Japan

12.589.000 VND

11.330.000 VND

Sen cây âm tường cao cấp Inax BFV-81SEC

Made in Japan

12.589.000 VND

11.330.000 VND

Sen cây âm tường cao cấp Inax BFV-81SEW

Made in Vietnam

12.589.000 VND

11.330.000 VND

Sen cây tắm buồng vách kính cao cấp Inax BFV-70S

Made in Japan

11.217.000 VND

10.095.000 VND