Hỗ trợ khách hàng

Tel: 04.3863.4207 Hotline: 0916.950.756
0983.573.166

265 & 271 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Sen cây INAX

10%Sen cây cao cấp Inax BFV-41S

Sen cây cao cấp Inax BFV-41S

Made in Vietnam

9.728.000 VND

8.755.000 VND

10%Sen cây nóng lạnh Inax BFV-50S

Sen cây nóng lạnh Inax BFV-50S

Made in Vietnam

11.217.000 VND

10.095.000 VND

10%Sen cây nóng lạnh Inax BFV-60S

Sen cây nóng lạnh Inax BFV-60S

Made in Vietnam

12.589.000 VND

11.330.000 VND

10%Sen cây âm tường cao cấp Inax BFV-71SEC

Sen cây âm tường cao cấp Inax BFV-71SEC

Made in Japan

10.300.000 VND

9.270.000 VND

10%Sen cây âm tường cao cấp Inax BFV-71SEW

Sen cây âm tường cao cấp Inax BFV-71SEW

Made in Japan

10.300.000 VND

9.270.000 VND

10%Sen cây  cao cấp Inax BFV-71S

Sen cây cao cấp Inax BFV-71S

Made in Japan

13.734.000 VND

12.360.000 VND

10%Sen cây âm tường cao cấp Inax BFV-81SEHC

Sen cây âm tường cao cấp Inax BFV-81SEHC

Made in Japan

12.589.000 VND

11.330.000 VND

10%Sen cây âm tường cao cấp Inax BFV-81SEHW

Sen cây âm tường cao cấp Inax BFV-81SEHW

Made in Japan

12.589.000 VND

11.330.000 VND

10%Sen cây âm tường cao cấp Inax BFV-81SEC

Sen cây âm tường cao cấp Inax BFV-81SEC

Made in Japan

12.589.000 VND

11.330.000 VND

10%Sen cây âm tường cao cấp Inax BFV-81SEW

Sen cây âm tường cao cấp Inax BFV-81SEW

Made in Vietnam

12.589.000 VND

11.330.000 VND

10%Sen cây tắm buồng vách kính cao cấp Inax BFV-70S

Sen cây tắm buồng vách kính cao cấp Inax BFV-70S

Made in Japan

11.217.000 VND

10.095.000 VND