Gạch ốp - lát

THAM03

Gạch thảm NPTH003

160 x 160 cm

4.500.000 VND

Gạch thảm NPTH002

Gạch thảm NPTH002

160 x 160 cm

4.500.000 VND

THAM01

Gạch thảm NPTH001

160 x 160 cm

4.500.000 VND

Gạch tranh NPT008

Gạch tranh NPT008

80x80 cm

2.150.000 VND

Gạch tranh NPT007

Gạch tranh NPT007

80x80 cm

2.150.000 VND

Gạch tranh NPT006

Gạch tranh NPT006

80x80 cm

2.150.000 VND

Gạch tranh NPT005

Gạch tranh NPT005

80x80 cm

2.150.000 VND

Gạch tranh NPT004

Gạch tranh NPT004

80x80 cm

2.150.000 VND

Gạch tranh NPT003

Gạch tranh NPT003

80x80 cm

2.150.000 VND

Gạch tranh NPT002

Gạch tranh NPT002

80x80 cm

2.150.000 VND

Gạch tranh NPT001

Gạch tranh NPT001

80x80 cm

2.150.000 VND

68903

Gạch Royal 60×60 – 68903 (mã cũ 69913)

370.000 VND

60037DPA

Gạch KIS 60×60 – K60037DPA

Please Call: 0983.573.166

60037CPA

Gạch KIS 60×60 – K60037CPA

Please Call: 0983.573.166

60037BPA

Gạch KIS 60×60 – K60037BPA

Please Call: 0983.573.166

60037APA

Gạch KIS Granite 60×60 – K60037APA

Please Call: 0983.573.166

3627

Gạch KIS 30×60 – K3627

Please Call: 0983.573.166

3622B

Gạch KIS 30×60 – K3622B

Please Call: 0983.573.166

3622A

Gạch KIS 30×60 – K3622A

Please Call: 0983.573.166

3621B

Gạch KIS 30×60 – K3621B

Please Call: 0983.573.166

3621A

Gạch KIS 30×60 – K3621A

Please Call: 0983.573.166

3620

Gạch KIS 30×60 – K3620

Please Call: 0983.573.166

3619B

Gạch KIS 30×60 – K3619B

Please Call: 0983.573.166

3619A

Gạch KIS 30×60 – K3619A

Please Call: 0983.573.166

3618B

Gạch KIS 30×60 – K3618B

Please Call: 0983.573.166

Gạch KIS 30×60 – K3617B

Gạch KIS 30×60 – K3617B

Please Call: 0983.573.166

3618A

Gạch KIS 30×60 – K3618A

Please Call: 0983.573.166

3617B

Gạch KIS 30×60 – K3617B

Please Call: 0983.573.166

3617A

Gạch KIS 30×60 – K3617A

Please Call: 0983.573.166

36c-1

Gạch KIS 60×60 K60036C

Gía/m² ( Loại A1)

430.000 VND

36b

Gạch KIS 60×60 K60036B

Gía/m² ( Loại A1)

390.000 VND

36a

Gạch KIS 60×60 K60036A

Gía/m² ( Loại A1)

390.000 VND

36mb804

Gạch Vietceramics Granite 30×60 – 36MB804

426.000 VND

36sr5001al

Gạch VietCeramics 30×60 – 36SR5001AL

Gía/m² ( Loại A1)

599.000 VND

36sr5001a

Gạch VietCeramics 30×60 – 36SR5001A

Gía/m² ( Loại A1)

501.000 VND

1560BETS

Gạch Keraben 15×60 – 1560BETS

1560BETS

Please Call: 0983.573.166

1560BENA

Gạch Keraben 15×60 – 1560BENA

15x60 - 1560BENA

Please Call: 0916.950.756

1560BEMD

Gạch Keraben 15×60 – 1560BEMD

Please Call: 0916.950.756

1560BECR

Gạch Keraben 15×60 – 1560BECR

15x60 - 1560BECR

Please Call: 0916.950.756

prime-7806

Gạch Prime 40×40 – 7806

Please Call: 0916.950.756